Tillväxtverket

Gävle (Norra Mellansverige)

Kontakt

Besöksadress: Hattmakargatan 6A

Postadress: 803 11 Gävle

Telefon: 08-681 91 00

Fax: 026-18 43 10

E-postadress: norramellansverige[a]tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Per Persson
Enhetschef Regional tillväxt mellersta Sverige
Telefon: 08-681 95 46

Christine Tigerstrand
Administratör/Ekonom
Telefon: 08-681 66 06

Sabina Andersson
Ekonom för projekt i Dalarna och Gävleborg samt bredbandsprojekt
Telefon: 08-681 65 64

Linda Back
Ekonom för projekt i Gävleborg och Dalarna
Telefon: 08-681 96 13

Chi Lee Bergström
Ekonom för projekt i Gävleborg och Dalarna
Telefon: 08-681 65 23

Agneta Johansson
Handläggare för Insatsområde IKT, Konkurrenskraft hos SMF och Koldioxidsnål ekonomi, för projekt i Dalarna
Telefon: 08-681 95 37

Lena Johansson-Skeri
Handläggare för Insatsområde Forskning & Innovation och Koldioxidsnål ekonomi, för projekt i Värmland samt länsöverskridande projekt
Telefon: 08-681 65 32

Maria Jonsson
Ekonom för projekt i Värmland
Telefon: 08-681 65 94

Yvonne Larsson
Handläggare/Ekonom för projekt i Värmland
Telefon: 08-681 96 23

Britt-Marie Lindström
Handläggare för Insatsområde Forskning & Innovation och Koldioxidsnål ekonomi, för projekt i Gävleborg och Dalarna
Telefon: 08-681 92 67

Anneli Norman
Handläggare för insatsområde IKT, Bredband
Telefon: 08-681 93 35

Lovisa Petersson
Handläggare för insatsområde Konkurrenskraft hos SMF och Forskning & innovation för projekt i Gävleborg
Telefon: 08-681 77 41

Annika Westerberg
Tjänstledig till och med 30 september 2017