Tillväxtverket

First Level Control (FLC)

Tillväxtverket ansvarar för kontroller av projekt (First Level Control) inom europeiska territoriella samarbeten. Handläggare för First Level Control är placerade på Tillväxtverkets kontor i Östersund och Malmö.

Kontakt

Kontoret i Östersund

Granskningsunderlag för de Östersundsbaserade programmen ska vara märkta med projektets namn och skickas till följande adress:

Tillväxtverket
FLC
Box 3034
831 03 Östersund

Kontoret Malmö

Granskningsunderlag för de Malmöbaserade programmen ska vara märkta med projektets namn och skickas till följande adress:

Tillväxtverket
FLC
Box 32
201 20 Malmö

Kontaktuppgifter för EU-program

Tommy Anjevall
Chef för enheten Granskning
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 16

Handläggare på kontoret i Östersund

Maria Fjällgren
Kontakt för programmet Baltic Sea Region
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 39

Håkan Flykt
Kontakt för programmet Interreg Europe
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 66

Gabriella Fredriksson
Kontakt för programmet Central Baltic
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 07

Filip Ingelström
Kontakt för programmet Central Baltic
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 56

Kent Malm
Kontakt för programmet Interreg Europe
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 16

Mårten Sandström
Kontakt för programmet Baltic Sea Region och Urbact III
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 77

Handläggare på kontoret i Malmö

Dino Alajbegovic
Kontakt för programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 37

Mikael Dahl
Kontakt för programmet South Baltic
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 56

Jahangir Kaisar
Kontakt för programmet North Sea Region
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 62

Johanna Möller
Kontakt för programmet North Sea Region
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 16

Richard Petersson
Kontakt för programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 29