Tillväxtverket

Vi erbjuder

Tillväxtverket vill vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Här är ett urval av det vi erbjuder dig som anställd.

Egen utveckling

Tillväxtverket är en kunskapsorganisation. För oss är det självklart att du på olika sätt ges möjlighet till utveckling. Vi ser teamarbete och att nyttja medarbetares alla kompetenser som viktiga framgångsfaktorer. Bredden i våra uppdrag gör det ofta också möjligt att arbeta med olika uppgifter över tid.

Digitalt arbetssätt

Tillväxtverket har ett digitaliserat arbetssätt som underlättar det dagliga arbetet och samarbetet. Vi har använder till exempel videomöten flitigt och det är enkelt att arbeta hemifrån eller på resande fot.

Flexibel arbetstid

Vi tillämpar flextid. För heltidsanställda är arbetstiden 40 timmar i veckan. Tillväxtverket eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Friskvård

Du har möjlighet till två friskvårdstimmar i veckan. Du erbjuds också du ett friskvårdsbidrag på 4 000 kronor per år för bland annat olika motionsaktiviteter. Tillväxtverket har även en personalförening som arrangerar kultur- och idrottsaktiviteter av olika slag.

Semester

Du har rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få alla semesterdagar betalda måste du vara anställd hela året.

Din ålder avgör hur många semesterdagar du har rätt till:

  • Till det år du fyller 29 år - 28 dagars semester.
  • Från det år du fyller 30 år - 31 dagars semester.
  • Från det år du fyller 40 år - 35 dagars semester.

Komplement till föräldrapenning

För att underlätta för arbetstagare som är föräldralediga finns en kompletterande ersättning utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar. Du som är föräldraledig får 10 procent av din lön för de dagar du tar ut föräldrapenning över garantinivån från Försäkringskassan.

Läkarvård och sjukvård

Tillväxtverket subventionerar de kostnader du har för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel.

Tjänstepension

Som anställd får du en tjänstepension som komplement till den allmänna pensionen. Det är Kåpan Pension som förvaltar vår tjänstepension. Hur mycket som sätts av till din pension beror på när du är född och hur hög lön du har. Läs mer på Statens tjänstepensionsverks webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Löneväxling

Tillväxtverket ger vi dig möjlighet att göra individuella val kring några av dina anställningsvillkor. Du kan avstå lön till förmån för fler semesterdagar, eller avstå semesterdagar till förmån för högre lön. Du kan också avstå lön eller semesterdagar till förmån för pensionsinbetalning till Kåpan Extra.