Tillväxtverket

Vi erbjuder

Här beskriver vi vad Tillväxtverket erbjuder för dig som anställd.

Egen utveckling

Tillväxtverket är en kunskapsorganisation. För oss är det självklart att du på olika sätt ges möjlighet till utveckling och att påverka din och Sveriges framtid. 

Vi ser teamarbete och att nyttja medarbetares alla kompetenser som viktiga framgångsfaktorer. Här jobbar vi gärna över organisatoriska gränser och i samverkan med andra aktörer. Bredden i vårt uppdrag gör det möjligt att arbeta med olika uppgifter över tid.

Digitalt arbetssätt

Tillväxtverket är en modern myndighet med tekniska lösningar som underlättar det dagliga arbetet. Vi använder video- och skypemötesteknik flitigt eftersom arbetet många gånger involverar medarbetare på flera av våra nio orter.

Flexibel arbetstid

För heltidsanställda är arbetstiden 40 timmar i veckan. Vi tillämpar flextid. Tillväxtverket eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Friskvård

Du har möjlighet till två friskvårdstimmar i veckan. Vidare erbjuds du ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor/kalenderår för bland annat olika motionsaktiviteter. Fruktkorgar finns på alla kontor och vi har en medarbetardriven kulturförening som anordnar aktiviteter.

Föräldrapenningtillägg

För att underlätta för arbetstagare som är föräldralediga finns en kompletterande ersättning utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar. Du som är föräldraledig får 10 procent av din lön för de dagar du tar ut föräldrapenning över garantinivån från Försäkringskassan.

Läkarvård och sjukvård

Tillväxtverket subventionerar de kostnader du har för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel i enlighet med gällande avtal.

Semester

Du har rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få alla semesterdagar betalda måste du vara anställd hela året. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har rätt till:

  • Till och med det år du fyller 29 år - 28 dagars semester.
  • Från och med det år du fyller 30 år - 31 dagars semester.
  • Från och med det år du fyller 40 år - 35 dagars semester.