Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Tillsatta jobb

Aktuella
tillsättningar


Befattning

Enhet

Namn

Besluts­datum

Sista datum att överklaga

Ort

Handläggare

Granskning Södra

Jeton Momcilla

14/6

5/7

Malmö

Handläggare

Granskning Södra

Sofie Sund

14/6

5/7

Malmö

Handläggare

Granskning Södra

Maria Melin

14/6

5/7

Malmö

Handläggare

Uppföljning och utvärdering

Federica Calidoni

13/6

4/7

Östersund

Handläggare

Regional tillväxt Norra Sverige

Johan Thorell

13/6

4/7

Östersund

Handläggare

Regional näringslivsutveckling

Liv Hedström

13/6

4/7

Östersund

Chef

Verksamhets­stöd

Richard Källstrand

12/6

3/7

Stockholm

Handläggare

Regional Tillväxt Norra Sverige

Peter Larsson

12/6

3/7

Östersund

Handläggare

Regional Tillväxt Södra Sverige

Mohamed Ben Abdelhamid

11/6

2/7

Göteborg

Handläggare

Enklare Myndighets­kontakter

Anna Stattin

7/6

28/6

Sthlm

Handläggare

Enklare Myndighets­kontakter

Caroline Forsell

7/6

28/6

Sthlm

Handläggare

Miljö och Innovation

Rakia Meister

5/6

26/6

Malmö

Handläggare

Granskning Norra

Erik Strindlund

5/6

28/6

Ö.sund

Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM.

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Tillväxtverket har beslutat att avbryta rekrytering som Handläggare – Lokal näringslivsutveckling vid enheten Regional Näringslivsutveckling från och med 2018-06-15.

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.