Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Tillsatta tjänster:

Namn: Johanna Pauldin

Tjänstetitel: Stabschef

Enhet: Affärsutveckling

Ort: Stockholm

Sista dag för överklagan: 2020-07-23

---

Namn: Sara Påhlsson

Tjänstetitel: HR-strateg

Enhet: HR

Ort: Östersund

Sista dag för överklagan: 2020-07-23

---

Namn: Sanna Filipsson

Tjänstetitel: Digital marknadsförare

Enhet: Digital kommunikation

Ort: Stockholm

Sista dag för överklagan: 2020-07-23

---

Namn: Malou Järgården

Tjänstetitel: Affärsarkitekt

Enhet: Tjänsteutveckling

Ort: Stockholm

Sista dag för överklagan: 2020-07-23

---

Namn: Mikael Nilsson

Tjänstetitel: Systemutvecklare

Enhet: IT Utveckling

Ort: Stockholm

Sista dag för överklagan: 2020-07-23

---

Namn: Johanna Nilsson

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Verksamhetsstöd

Ort: Stockholm

Sista dag för överklagan: 2020-07-23

---

Namn: Martin Olofsson

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Verksamhetsstöd

Ort: Stockholm

Sista dag för överklagan: 2020-07-23

---

Namn: Jeannette Örjansdotter

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Digital kommunikation

Ort: Stockholm

Sista dag för överklagan: 2020-07-23

---

Namn:

Maja Bergwik
Anna de Maré
Ashti Battê
Emil Almse Danielsson
Tobias Linde
Carolina Luciani
Artemis Vougia
Joel Lindqvist
Isabell Rosendahl
Kristian Enblom
Oskar Ericsson
Omar Mustafa
Ulf Waltré
Viktoria Lagerkvist
Samuel Balidian
Andrea Cartriers Lagnefors
Dilan Said
Luka Rosko
Sara Hedenström
Nils Lyrenberg Henriksson

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Korttidshandläggning 5

Ort: Stockholm

Sista dag för överklagan: 2020-07-15

---

Namn:

Robert Nylander
Tiina Larsson
Amanda Venczel
Lisa Haglund
Tilda Segerberg
Charlotte Hensegård
Andreas Duvhammar
Elisabet Fjellström
Julia Löfvenberg
Sofie Törner
Emelie Danielsson
Malin Karlsson
Josefina Brzezinska
Sanna Olsson
Magdalena Otterhall

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Korttidshandläggning 4

Ort: Östersund

Sista dag för överklagan: 2020-07-15

---


Avbruten rekrytering:

Tillväxtverket har beslutat att avbryta rekrytering som Projektledare med inriktning mot förenkling och digitalisering från och med 2020-05-05.

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.