Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Tillsatta tjänster:


Tjänstetitel: Handläggare
Enhet:
Rättsavdelningen
Ärende-ID:
Ä 2021-5986 
Sista datum för överklagande:
2021-08-11
Namn/ort:

Stockholm:

Anna Wallén
Gustav Sandler
Ida Wejkner
Sanna Lindström
Therese Olausson
Vidar Ambrosiani
Mansoor Hoffiani

Malmö:

Fredrika Magnhagen
Gunilla Lagerholm
Klara Assarsson
Madeleine Nählstedt
Oskar Ahlm

---

Tjänstetitel: Handläggare
Enhet: Rättsavdelningen
Ärende-ID: Ä 2021-4825       
Sista datum för överklagande: 2021-08-11
Namn/ort:

Stockholm:

Beata Wehtje
Gheorghe Aparece
Julia Koc

Malmö:

Katarina Roos
Nicole Norin
Sandra Lindqvist

Östersund:

Sara Ottosson

---

Namn: Marcus Jonsson
Tjänstetitel:
Tf. enhetschef
Enhet:
Rättsavdelningen
Ort:
Stockholm
Ärende-ID:
Ä 2021-4826
Sista datum för överklagande:
2021-08-05

...

Namn: Ann Charlotte Forsberg
Tjänstetitel:
Tf. enhetschef
Enhet:
Rättsavdelningen
Ort:
Stockholm
Ärende-ID:
Ä 2021-4826
Sista datum för överklagande:
2021-08-05

---

Namn: Tobias Lundell
Tjänstetitel:
Ekonom
Enhet:
Granskning Norra Sverige
Ort:
Luleå
Ärende-ID:
Ä 2021-3649
Sista datum för överklagande:
2021-08-05

---

Namn: Carolina Sjöberg
Tjänstetitel:
Biträdande ekonomichef
Enhet:
Ekonomienheten
Ort:
Stockholm
Ärende-ID:
Ä 2021-5477
Sista datum för överklagande:
2021-08-05

---

Namn: Katarina Andersson
Tjänstetitel: Administratör
Enhet: Administrativt stöd
Ort: Östersund
Ärende-ID: Ä 2021-3722
Sista datum för överklagande: 2021-08-05

---

Namn: Lena Carlsson
Tjänstetitel: Chef
Enhet: Utvecklingsenheten
Ort: Stockholm
Ärende-ID: Ä 2021-2831
Sista datum för överklagande: 2021-08-05

---

Namn: Clara Lundgren
Tjänstetitel: Samordnare
Enhet: KTA sekretariatet
Ort: Stockholm
Ärende-ID: Ä 2021-4228
Sista datum för överklagande: 2021-07-30

---

Namn: Angelica Gradin
Tjänstetitel: Samordnare
Enhet: KTA sekretariatet
Ort: Östersund
Ärende-ID: Ä 2021-4228
Sista datum för överklagande: 2021-07-30

---

Namn: Gustav Fryxå
Tjänstetitel: Ekonom
Enhet: Granskning Norra Sverige
Ort: Luleå
Ärende-ID: Ä 2021-3649
Sista datum för överklagande: 2021-07-30

---

Namn: Therese Wikberg
Tjänstetitel: Projektmedarbetare
Enhet: Kompetensförsörjning och digitalisering
Ort: Stockholm
Ärende-ID: Ä 2021-5464
Sista datum för överklagande: 2021-07-29

---

Namn: Matilda Markne
Tjänstetitel: Projektmedarbetare
Enhet: Kompetensförsörjning och digitalisering
Ort: Gävle
Ärende-ID: Ä 2021-5464
Sista datum för överklagande: 2021-07-29

---

Namn:  Karolina Hedenmo
Tjänstetitel: Kommunikationssamordnare
Enhet: Kommunikation
Ort: Stockholm
Ärende-ID: Ä 2021-4777
Sista datum för överklagande: 2021-07-29

---

Text

Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.