Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Hannele Lanner

Enhet: Regional näringslivsutveckling

Befattning: Handläggare

Beslutsdatum: 2019-09-30

Sista dag att överklaga: 2019-11-08

Ort: Östersund

---

Selmir Fazlic

Enhet: Granskning Södra Sverige

Befattning: Handläggare (vik)

Beslutsdatum: 2019-10-10

Sista dag att överklaga: 2019-10-31

Ort: Jönköping

---

Ingrid Tengberg

Enhet: Ekonomi

Befattning: Verksamhetscontroller

Beslutsdatum: 2019-10-09

Sista dag att överklaga: 2019-10-30

Ort: Stockholm

---

Britt-Louise Tander

Enhet: Verksamhetsstöd

Befattning: Administratör

Beslutsdatum: 2019-10-09

Sista dag att överklaga: 2019-10-30

Ort: Östersund

Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.