Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Tillsatta tjänster:

Utlyst tjänst: Enhetschef till Regionalt Tillväxtarbete
Namn: Marina Gregorsson
Tjänstgöringsort: Östersund
Ärende- ID: Ä 2022-5816
Sista datum för överklagande: 2023-02-23

Utlyst tjänst: Seniora verksjurister till Rättsavdelningen
Namn: Therese Olausson
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-6005
Sista datum för överklagande: 2023-02-23

Utlyst tjänst: Seniora verksjurister till Rättsavdelningen
Namn: Joakim Liljestrand
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-6005
Sista datum för överklagande: 2023-02-23

Utlyst tjänst: Seniora verksjurister till Rättsavdelningen
Namn: Sofie Hellström
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-6005
Sista datum för överklagande: 2023-02-23

Utlyst tjänst: Seniora verksjurister till Rättsavdelningen
Namn: Malin Andersson
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-6005
Sista datum för överklagande: 2023-02-23

Utlyst tjänst: Två agila gruppchefer till IT
Namn: Krister Brunstedt
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5712
Sista datum för överklagande: 2023-02-22

Utlyst tjänst: Gruppchef till Intern service
Namn: Cecilia Hellström
Tjänstgöringsort: Östersund
Ärende- ID: Ä 2022-5890
Sista datum för överklagande: 2023-02-21

Utlyst tjänst: Processförare till Domstolsprocesser
Namn: David Lundqvist
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5973
Sista datum för överklagande: 2023-02-21

Utlyst tjänst: Controller - vikariat
Namn: Katarina Rydén
Tjänstgöringsort: Östersund
Ärende- ID: Ä 2022-5284
Sista datum för överklagande: 2023-02-16

Utlyst tjänst: Processförare till domstolsprocesser
Namn: Louise Rehnberg
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-5973
Sista datum för överklagande: 2023-02-15

Utlyst tjänst: Processförare till domstolsprocesser
Namn: Niclas Fältsjö
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-5973
Sista datum för överklagande: 2023-02-15

Utlyst tjänst: Två agila gruppchefer till IT
Namn: Kennet Björkman
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5712
Sista datum för överklagande: 2023-02-14

Utlyst tjänst: Processförare till domstolsprocesser
Namn: Paulina Parwar
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-5973
Sista datum för överklagande: 2023-02-14

Utlyst tjänst: Processförare till domstolsprocesser
Namn: Nina Sandström
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5973
Sista datum för överklagande: 2023-02-14

Utlyst tjänst: Processförare till domstolsprocesser
Namn: Emilie Malm
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-5973
Sista datum för överklagande: 2023-02-14

Utlyst tjänst: Gruppchef till Domstolsprocesser
Namn: Helena Hansson
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-5831
Sista datum för överklagande: 2023-02-13

Utlyst tjänst: Administratörer till Domstolsprocesser
Namn: Eric Elgemyr
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5953
Sista datum för överklagande: 2023-02-10

Utlyst tjänst: Administratörer till Domstolsprocesser
Namn: Susanne Olsson
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-5953
Sista datum för överklagande: 2023-02-10

Utlyst tjänst: Vikarierande handläggare till Malmö
Namn: Maria Kullberg
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-5677
Sista datum för överklagande: 2023-02-06

Utlyst tjänst: Handläggare till Malmö
Namn: Sally Grahn
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-5818
Sista datum för överklagande: 2023-02-06

Avbrutna rekryteringar:

Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.