Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Namn

Enhet

Befattning

Beslutsdatum

Sista dag att överklaga

Ort

Klas Fritzon

Regionalt tillväxtarbete

Handläggare

2018-11-27

2018-12-18

Östersund

Inger Renfors Marklund

Intern service

Administratör

2018-11-29

2018-12-21

Östersund

Therese Asplund

Kunskapsutveckling ledning och stab

Handläggare

2018-11-29

2018-12-24

Stockholm

Tommy Eliasson

Intern service

Administratör

2018-11-30

2018-12-24

Östersund

Maya Sanchez

Regional tillväxt södra Sverige

Handläggare

2018-11-18

2018-12-25

Malmö

Emma Brandstedt

Regional tillväxt södra Sverige

Handläggare

2018-10-18

2018-12-25

Göteborg

Katarina Isacsson

HR

Administratör

2018-12-05

2018-12-27

Malmö

Niklas Källrot

Kompetensförsörjning och digitalisering

Handläggare

2018-11-29

2019-01-01

Malmö

Maria Modigh

Digital kommunikation

Handläggare

2018-12-11

2019-01-01

Östersund

Angelica Hemlin

Digital kommunikation

Handläggare

2018-12-11

2019-01-01

ÖStersund

Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM.

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Tillväxtverket har beslutat avbryta rekryteringen av Handläggare till kontoret i Östersund fr o m 2018-06-27.

Tillväxtverket har beslutat att avbryta rekryteringen av Arkivarie/Systemförvaltare till kontoret i Östersund vid enheten Juridik från och med 2018-06-25.

Tillväxtverket har beslutat att avbryta rekrytering som Handläggare – Lokal näringslivsutveckling vid enheten Regional Näringslivsutveckling från och med 2018-06-15.

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.