Tillväxtverket

Nathalie Parkvall

Projektledare och kommunikatör vid avdelning Förenkling.

Nathalie Parkvall

Hur har din resa på Tillväxtverket sett ut?

Jag anställdes 2016 som webbredaktör för verksamt.se och ett regeringsuppdrag som ingick i Sveriges exportstrategi. Ganska snart blev jag samordnare för webbutvecklingsarbete kring exportfrågor och efter mindre än ett år tog jag över som projektledare för regeringsuppdraget och arbetade med det fram till i mars 2018. Det var väldigt utvecklande och spännande!

Nu jobbar jag delvis på enheten Digital kommunikation med kommunikationsfrågor för verksamt.se där jag ansvarar för vårt deltagande på mässor. Övrig tid arbetar jag på enheten Tjänsteutveckling, och ingår där i ett nytt kund- och metodteam som ska hjälpa kollegorna att arbeta mer användardrivet med metoder som Design Thinking.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att det är omväxlande och kreativt, att jag hela tiden utvecklas och får nya utmaningar samt får möjlighet att bidra till samhället. Det är både meningsfullt och roligt. Förutom det har jag trevliga och kunniga kollegor och chefer.

Hur skulle du beskriva Tillväxtverket som arbetsplats?

Jag tycker det är en arbetsplats med högt i tak, där man tar tillvara på medarbetarnas kunskaper och idéer. Här finns kompetenta kollegor och en strävan att arbeta innovativt och hela tiden förbättra saker. Vi brinner för vår sak här – att förenkla för Sveriges företagare. Dessutom har vi ett trevligt arbetsklimat.

Vilka resultat är du med och bidrar till?

Genom mitt arbete är jag med och bidrar till att förenkla för företagare. Jag ser till att vi tar in deras perspektiv, behov och idéer. På så sätt kan vi säkerställa att de digitala tjänster och den information vi tar fram möter företagarnas behov. Och därmed gör vi det i slutändan enklare att starta, driva och utveckla företag, vilket är bra för Sveriges tillväxt.

På vilket sätt har du haft glädje av din bakgrund och erfarenhet från andra arbetsplatser?

Jag har varit projektledare inom kommunikation i många år och har haft stor nytta av det. Det gör att det är ganska lätt för mig att snabbt kunna sätta mig in i projekt och se vad som behöver styras upp för att kunna gå från strategi till handling.

Jag har även med mig kommunikationsperspektivet in i alla projekt, vilket jag tycker är en fördel i regeringsuppdrag eller förändringsarbete.

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet

Journalistexamen (Bachelor of Arts) från Hawaii Pacific University, Honolulu och kvalificerad yrkesutbildning i projektledning från Idékraft, Uppsala. Har arbetat som projektledare, marknadsansvarig, pr-ansvarig och eventansvarig de senaste 14 åren på bland annat Gothia Fortbildning, Wednesday Relations och Sprout Park/Britny. Egenföretagare och internationellt certifierad kundaliniyogalärare.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.