Tillväxtverket

Hanna Leandersson

Hanna är granskningsekonom på granskningsenheten.

Hanna Leandersson

Vad gör du på Tillväxtverket?

Merparten av min arbetstid läggs på granskning av ERUF-finansierade projekt, det vill säga projekt som får stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden. En del av stöden som jag granskar är även nationella. Vi är cirka 25 – 30 stycken ekonomer på enheten vars uppgift är att granska att finansieringen används till rätt kostnader, kort förklarat. Vi följer projekten längs med projektens gång och finns till hands vid ekonomiska frågor.

Hur skulle du beskriva Tillväxtverket som arbetsplats?

En arbetsplats som präglas av nytänkande, kunskap och samarbete! Tillväxtverket har mycket att erbjuda för olika typer av aktörer, men även för oss som medarbetare. Samarbetet inom min enhet fungerar väldigt bra. Även över enheter och avdelningar fungerar det lika bra. En bra teamkänsla helt enkelt!

Hur utvecklas du i arbetet?

Det jag arbetar med är ofta ”levande materia”, det vill säga det finns ständigt nya regler och lagar att förhålla sig till. Kompetensutveckling sker både i större konstellationer, men också på individnivå när behov uppstår. Jag personligen tycker även om att ta mig an lite sidoprojekt som också gör att jag utvecklas på fler plan än enbart som granskningsekonom.

Vad är det bästa med ditt jobb?​

Att ha variation i arbetsuppgifterna! Vissa dagar är det mycket möten, både externt och internt. Andra dagar är det granskning på heltid. Projekten ser också olika ut, så att sätta sig in i olika upplägg och strukturer gör att det alltid är nya saker på gång. Sen uppskattar jag verkligen det samarbete som finns och att man är en lagspelare i ett större sammanhang. Att ha två friskvårdstimmar i veckan tycker jag också är lyxigt.

På vilket sätt har du användning av tidigare yrkeserfarenheter?

Jag är utbildad civilekonom med inriktning redovisning och ekonomistyrning. Tidigare har jag arbetat inom det privata både som redovisningskonsult och på ekonomiavdelning. Att ha en vana för siffor och att vara analytisk är viktiga delar i mitt dagliga arbete.