Tillväxtverket

Cecilia Ankarstig

"Det går att styra arbetet själv i stor utsträckning och prova på nya saker.”

Cecilia Ankarstig

Foto: Jeanette Hägglund

Hur har din resa på Tillväxtverket sätt ut?

Jag har arbetat med många olika sakfrågor och program: Baltic 21 Näringsliv som var ett program för hållbar utveckling inom Östersjöregionen, programmen Miljödriven affärsutveckling och Miljödriven näringslivsutveckling, Produktutveckling i småföretag, Främja kvinnors företagande samt med internt programstöd. Nu är jag ansvarig för Swedish Cleantech som är en webbplats för svenska miljöteknikföretag. Det har varit stora hopp mellan olika saker.

På vilket sätt har du haft glädje av din bakgrund och erfarenhet från andra arbetsplatser?

För mig har det varit bra att ha erfarenhet från näringslivet, av hur företag fungerar. Ett av syftena med Swedish Cleantech är att göra det enkelt för miljöteknikföretag att söka information. Att då förstå företagens villkor är nödvändigt för att ge bra information och service till företagen.

Nämn några framgångsfaktorer för dig i jobbet!

Att vara drivande, att förstå vikten av att samarbeta och att tro på att allt är möjligt är personliga egenskaper som är viktiga i mitt jobb. Vi arbetar med webbplatsen swedishcleantech.se tillsammans med andra myndigheter och ett 30-tal branschorganisationer, finansiärer och regionala miljötekniknoder.

Hur är Tillväxtverket som arbetsplats?

Det finns ett stort och seriöst intresse på Tillväxtverket för hållbar tillväxt och miljöfrågorna. Många trevliga och kunniga arbetskamrater.

Det går att styra arbetet själv i stor utsträckning och det finns möjligheter att prova på och lära sig nya saker.