Tillväxtverket

Johanna Giorgi

"Mitt uppdrag är att få hållbar tillväxt att genomsyra hela Tillväxtverkets verksamhet."

Johanna Giorgi

Foto: Monica Nielsen

Bakgrund

Fil Mag i statsvetenskap. Blev anställd på Tillväxtverket 2012.

Hur skulle du presentera ditt jobb för någon inte känner till Tillväxtverkets verksamhet?

Jag jobbar med hållbarhetsaspekterna av ekonomisk utveckling med fokus på företagande. Mitt uppdrag är att få hållbar tillväxt att genomsyra hela Tillväxtverkets verksamhet. Sedan jag började har jag jobbat mycket med att få en samsyn kring vad vi som myndighet anser att hållbar tillväxt är för något och vilka vägar vi ser framåt. Dagens samhällsutmaningar - vilka utmaningar innebär de för företag, och vad innebär de för ekonomin i stort?

Berätta om din bakgrund!

Jag har länge varit intresserad av samverkan mellan det privata och det offentliga, och hur man kan åstadkomma någon typ av samhällsförändring i samarbetet dem emellan. Efter mina studier jobbade jag inom det privata näringslivet i ungefär tio år och kom allt eftersom in på hållbarhetsfrågorna. Jag har också jobbat med offentlig finansiering, vilket blev ett verktyg för att få det privata och det offentliga att mötas.

Hur har din resa på Tillväxtverket sett ut?

När jag anställdes på Tillväxtverket föll bitarna på plats. Jag är statsvetare och ville testa på att jobba i det offentliga. Myndighetens fokus på små och medelstora företag var lockande. Men även myndighetens arbete med offentlig finansiering gjorde att jag kände mig bekväm i frågorna eftersom jag hade tidigare erfarenheter från de områdena. Det som lockade mest var att det handlade om en makro-ekonomisk fråga, det vill säga hållbar tillväxt.

Vilka resultat är du med och bidrar till?

Det handlar om att peka på de utmaningar vi ser, att konkretisera vad hållbar tillväxt innebär och visa alternativa vägar att jobba för ekonomisk omvandling.

Hur ser dina arbetsdagar ut?

Mycket avstämningar och kontakter med andra delar av myndigheten. Att utveckla våra processer och fundera på de strategiska frågorna: vilka bör vi samarbeta med, vilka frågor bör vi lyfta med olika parter och så vidare.

Hur skulle du vilja beskriva Tillväxtverket som arbetsplats?

En myndighet med mycket samarbete och intressanta diskussioner. De som jobbar här är intresserade av frågor som påverkar samhället och av att diskutera dessa.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.