Tillväxtverket

Författningar om korttidsarbete

Här hittar du författningar som gäller för Tillväxtverkets handläggning av ärenden om korttidsstöd samt ersättning för kompetensinsatser som inletts innan den 1 april 2022.

Sedan den 1 april 2022 har Skatteverket tagit över hanteringen av det ordinarie stödet om korttidsarbete. Det innebär att bestämmelserna om korttidsarbete numera är uppdaterade för att gälla Skatteverkets handläggning. De äldre versionerna av författningarna gäller fortfarande för Tillväxtverkets handläggning av ärenden av det tillfälliga stöd som gällt under perioden mars 2020 till september 2021, samt de ansökningar som avser det ordinarie stödet för korttidsarbete som inkommit till Tillväxtverket till och med den 31 mars 2022.

Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

För aldre föreskrifter för lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, konsoliderad version som gäller för Tillväxtverket, kontakta Tillväxtverket.

Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

Förordning (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete