Tillväxtverket

Stödet till korttids­­arbete kräver lagändring

I och med det ansträngda läget för många av Sveriges företag med anledning av det nya coronaviruset, har regeringen föreslagit ändringar i Lagen om korttidsarbete (2013:948) en ändring som dock ännu inte är beslutad av riksdagen. Avsikten med lagändringen är att alla företag som uppfyller kriterierna ska ha möjligt att ta del av stödet. Stödet är ett så kallat rättighetsstöd.

Tillväxtverket fick uppdraget att hantera stödet om korttidsarbete av regeringen måndagen den 16 mars. Sedan dess har vi arbetat intensivt med att utreda förutsättningarna för stödet, dimensionera och anpassa systemstöd och sätta en organisation för att kunna ta emot och behandla alla ansökningar som förväntas komma.

När är förutsättningarna på plats?

Det är först när lagen är beslutad som Tillväxtverket kan tillämpa lagen, det vill säga det är först då som alla förutsättningar för stödet är satta. Dessa steg måste tas för att ändringen i lagen ska kunna beslutas:

  • lagförslaget granskas av utskotten i riksdagen. Det är finansutskottet som granskar lagförslaget om korttidsarbete. Under utskottsarbetet kan de politiker (från samtliga riksdagspartier) som är med i utskottet föreslå ändringar jämfört med regeringens förslag.
  • Utskottet lämnar sedan sitt förslag till riksdagens kammare.
  • Lagförslaget kommer sedan att diskuteras i kammaren.
  • Sedan tar riksdagen beslut om lagändringen.

Många känner oro

Vi på Tillväxtverket förstår att situationen är mycket svår för väldigt många företagare och att många känner både oro och frustration. Vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats, rusta organisationen för att ta emot ansökningar och att söka svar på alla frågor vi får. Tyvärr har vi inga möjligheter att svara på enskilda företagares frågor eller ge förhandsbesked om ansökningar men vi samlar alla frågor vi får och publicerar svar löpande på vår webbplats, i takt med att ramverket för stödets utformning klargörs. Vi för också täta dialoger med vår uppdragsgivare och med andra myndigheter för att skapa förutsättningar för en smidig hantering av ansökningar.

Ansökningen öppnar 7 april.