Tillväxtverket

Avstämning och söka stöd för nya perioder 2021

Avstämningen för korttidsstödet 2021 skiljer sig från det tidigare stödet under 2020. Du som företag ska sammanställa hur de anställda korttidsarbetat under den period du tidigare sökt stöd för och för de perioder du vill ansöka om i avstämningen. Du kan alltså söka mer stöd för de månader som du inte sökt stöd för i ansökan och stämma av dem direkt.

Hur och när gör du din avstämning

För dig som fått beslut innan sista juni pågår avstämningen 1 juli till 28 augusti. Har du inte fått ett beslut kan du läsa om din avstämningsperiod i beslutet. Om avstämningen inte skickas in i tid, är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

Avstämningen för korttidsstödet 2021 skiljer sig från det tidigare stödet i 2020. I stödet 2021 gör du en avstämning för hela perioden 1 december till 30 juni. Vilket i praktiken innebär att du kan ansöka om stöd för en ny period och stämma av den samtidigt.

Avstämningen innebär att du lägger till avstämningsuppgifter:

 • lön under korttidsarbete,
 • ordinarie arbetstid,
 • arbetstid under korttidsarbete för hela stödperioden.
 • Du kan även uppdatera informationen från ansökan, exempelvis om ni ändrat arbetstidsminskningen eller någon anställd haft frånvaro.

Du som inte fått beslut i din ansökan innan 1 augusti

För att du ska kunna göra en avstämning måste du ha fått beslut i din ansökan. Om du har fått beslut för din ansökan innan 1 augusti är din sista dag för att lämna i avstämningen 28 augusti. Om du får beslut efter den 1 augusti framgår det i ditt beslut när du ska göra din avstämning. Du har alltid 28 dagar på dig att göra din avstämning.

Jag kan inte lämna in min avstämning inom utsatt tid

Om du inte har möjlighet att lämna in avstämningen inom utsatt tid kan du ansöka om anstånd. Läs mer om anstånd

Du kan endast ansöka om stöd i samband med din avstämning

I samband med avstämningen kan du söka stöd för de månader som du inte ansökt om stöd för i ansökan. Du som sökte stöd under mars eller april kunde till exempel inte söka stöd för juni i ansökan men kan nu lägga till den perioden i avstämningen. Observera att du söker och stämmer av perioden vid samma tillfälle.

Du kan söka retroaktivt men inte tidigare än ditt startdatum. Startdatum är första dagen du sökt stöd för någon anställd.

Bra att tänka på

 • I avstämningen kan du välja om du vill ha förlängt godkännande för månaderna juli, augusti och september. Ansökan om korttidsstöd för de månaderna öppnar i november, och även om du söker förlängt godkännande måste du göra en ny ansökan. Läs mer om vad förlängningen innebär här.
 • Om du i samband med ansökan också sökte ersättning för stöd till kompetensinsatser ska du i avstämningen stämma av utfallet. Du kan då justera information som du tidigare lämnat. Du kan också ansöka om ersättning för kompetensinsatser om du inte gjort det.
 • Permitteringsnivåerna du kan välja är 20, 40, 60 och 80 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden.

Uppgifter som ska lämnas in i Min ansökan

 1. Uppgifter om ditt företag
  Du behöver inte lägga till ytterligare information.
 2. Bakgrundsfrågor ytterligare stöd
  Du som ska söka stöd i samband med avstämningen ska svara på några frågor om ditt företag. Stödet söker du i avsnitt 3.
 3. Avtal, anställda och stöd
  Här ser du information om de avtal, personer och det stöd du ansökt om i ansökan. Du kan justera informationen och om du vill ansöka om stöd för fler månader ska du också lägga till information här.
 4. Förlängning juli, augusti, september
  Tror du att du kommer behöva stöd under juli, augusti, september så anger du det här och får svara på några frågor om företagets ekonomiska svårigheter.
 5. Resultat
  En sammanställning av stödbeloppen från ansökan och avstämningen och aktuellt saldo.
 6. Förhandsgranska
  Möjlighet att kontrollera dina uppgifter innan du signerar och skickar in.
 7. Signera avstämningen med bankid och skicka in.

Mer om avstämningsuppgifter och söka stöd

Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden i timmar som den anställda skulle arbetat om den inte deltagit i korttidsarbete.

Arbetstid under korttidsarbete

Fyll i totala antalet arbetstimmar som den anställda har arbetat under sitt korttidsarbete.

En frånvarodag ska inte påverka hur du räknar den anställdas arbetstid under korttidsarbete. Det vill säga om den anställda haft en frånvarodag (till exempel sjuk eller vård av barn) ska du räkna dagen som den var planerad enligt korttidsarbete.

Du ska endast lämna uppgifter om de anställda som omfattats av permitteringsstöd under respektive månad. Om en medarbetare exempelvis omfattades av korttidsarbete under mars och april men inte under maj så lämnas alltså inga uppgifter alls avseende den medarbetaren för maj månad.

Exempel 1:

En anställd har arbetat 6 timmar i stället för 8 timmar. Arbetstid under korttidsarbete för den dagen är 6 timmar.

Exempel 2:

En anställd har en ordinarie arbetstid på 40 timmar per vecka och korttidsarbetar i 4 veckor på avtalad nivå 1 - 20%. Ordinarie tid är 160 timmar och planerad arbetstid under korttidsarbete är 128 timmar.

Arbetstiden är planerad:

 • 8 timmar per dag måndag till torsdag
 • Minskad arbetstid på fredagar, 8 timmar

En torsdag under korttidsarbetet är den anställda sjuk. Du bortser från det när du räknar fram arbetstiden under korttidsarbetet och anger 128 timmar som det var planerat.

 Ordinarie månadslön

I avstämningen ska du ange den anställdas ordinarie månadslön för respektive stödmånad, det vill säga den lön som arbetstagaren skulle ha haft om hen inte hade deltagit i korttidsarbete. Löneförhöjningar som har gjorts efter jämförelsemånaden ska inte tas med.

Om ordinarie månadslön är högre än 44 000 kronor kommer stödet ändå att beräknas på 44 000 kronor, eftersom det är maxbeloppet. Ange ordinarie lön även om ordinarie månadslön överstiger 44 000 kronor.

 Månadslön under korttidsarbete

I avstämningen ska du ange den anställdas månadslön under korttidsarbetet för respektive stödmånad.

Den utbetalda lönen är ordinarie lön minus den löneminskning som blir i enlighet med er avtalade nivå för korttidsarbete. Du ska fylla i lönen för den månaden som den betalades ut. Det gäller även om det exempelvis är efterskottslön för månaden innan.

Om den anställda korttidsarbetat under del av månad, till exempel 16 mars - 31 mars, ska du ändå fylla i lönen för hela månaden.

Även om den anställda haft frånvarodagar som till exempel vård av barn (vab) och det lett till löneavdrag ska du fylla i månadslönen som det var planerat.

Exempel:

En anställd har en ordinarie månadslön på 44 000 kronor.

Under en månad har den anställda korttidsarbetat på nivå 3, -60% minskad arbetstid. Du som arbetsgivare har planerat att betala ut 92,5% av lönen, 40 700 kronor.

Den anställda har varit frånvarande två dagar med vab och fått en löneminskning för det.

Du fyller ändå i “månadslön under korttidsarbete“ som det var planerat det vill säga 40 700 kronor.

 Frånvaro, till exempel sjukdom, vab och semester

Betald frånvaro:

Har du som arbetsgivare den huvudsakliga kostnaden för arbetstagarens frånvaro ska den fyllas i under betald frånvaro, exempelvis:

 • Semesterdagar
 • Sjukfrånvaro som inte räknats av den ordinarie lönen
 • Facklig förtroendetid
 • Annan frånvaro som inte räknas av lönen

Endast hela frånvarodagar ska räknas med. Detta innebär att om du till exempel har semester en del av en dag ska ingen frånvaro anges.

Sammanhängande frånvaro längre än en vecka ska fyllas i med vilodagar inräknat. Vilodagar är exempelvis lördag och söndag för en anställd som har sin ordinarie arbetstid måndag - fredag.

Obetald frånvaro:

Har du som arbetsgivare inte den huvudsakliga kostnaden för arbetstagarens frånvaro ska det fyllas i under obetald frånvaro:

 • Obetalda semesterdagar
 • Föräldraledighet som inte räknats av den ordinarie lönen
 • Obetald sjukfrånvaro
 • Vård av barn
 • Civil- eller värnpliktstjänstgöring
 • Studier
 • Vård av nära anhörig
 • Politiska uppdrag
 • Uppstart av eget företag
 • Annan frånvaro med löneavdrag


Endast hela frånvarodagar ska räknas med. Detta innebär att om du till exempel vabbar del av dag ska ingen frånvaro anges.

Sammanhängande frånvaro längre än en vecka ska fyllas i med vilodagar inräknat. Vilodagar är exempelvis lördag och söndag för en anställd som har sin ordinarie arbetstid måndag - fredag.

Följande frånvaro täcks inte av stödet för korttidsarbete:

 • Semesterdagar
 • Vård av barn
 • Sjukfrånvaro som inte räknats av den ordinarie lönen
 • Föräldraledighet som inte räknats av den ordinarie lönen
 • Facklig förtroendetid

Mer information och exempel om frånvaro

 Ledighet, till exempel permission, komp- eller flextid

Arbetstidsförkortning, permission, komp- och flextid ska räknas som närvaro i avstämningen. Eftersom ledigheten grundar sig på intjänad tid från arbetstagaren och är en oförändrad kostnad för arbetsgivaren för den anställda. Semester som ges enligt semesterlagen räknas dock som frånvaro, eftersom semester är en lagstadgad förmån.

 • Betald ledighet i form av uttag av komp- eller flextid är arbetstid som förläggs vid en annan tidpunkt. Oftast för att kompensera att arbetstagaren har arbetat för mycket vid en tidigare tidpunkt.
 • Ledighet i form av permission för exempelvis läkarbesök eller begravning är en form av tillfällig betald ledighet som avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där arbetsgivaren fortfarande har samma kostnader som om arbetstagaren hade arbetat.

Semester däremot regleras särskilt i semesterlagen och är en lagstadgad rättighet. Det innebär att någon arbetstids- och löneminskning inte kan göras från semestern.

Annan betald ledighet än semester utgör därför stödgrundande närvaro och har samma regler om arbetstids- och löneminskning som annan ordinarie lön och arbetstid.

Läs mer om hur du redovisar ledighet

 Faktisk arbetstids- och löneminskning

Efter stödperiodens slut ska faktisk arbetstids- och löneminskning uppfylla nivåerna i dina avtal för respektive avtalsperiod. Gör den inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka stöd. Det här kontrollerar vi i din avstämning.

Faktisk arbetstidsminskning

Summan av den minskade arbetstiden, i timmar, delat med den ordinarie arbetstiden, i timmar. Faktiskt arbetsminskning visas i procent och är en genomsnittlig arbetstidsminskning för den sammanlagda tiden.

Läs mer om fördelning av arbetstid

Faktisk löneminskning

Fyll i lönen som den anställda haft under korttidsarbetet. Om den anställda korttidsarbetat under del av månad, till exempel 16 mars - 31 mars, ska du ändå fylla i lönen för hela månaden.

Även om den anställda haft frånvarodagar som till exempel vab och det lett till löneavdrag ska du fylla i månadslönen som det var planerat.

Mer om faktisk löne- och arbetstidsminskning och se räkneexempel här

 Ändra nivån för arbetstidsminskning

Det är möjligt att permittera på nivåerna 20, 40 och 60 procent är under december 2020 till juni 2021, medan 80 procent permittering är möjlig under januari–juni 2021. Om nivån för arbetstiden ändras (oavsett om den ändras till 20, 40, 60 eller 80 procent) kan man justera det befintliga avtalet med den nya överenskomna nivån eller ta fram ett nytt avtal.

Så beräknar vi stödbeloppet för avstämningsperioden

Ordinarie månadslön (max 44 000 per månad) x del av månad x avtalad nivå x närvarokvot x 98,6%

Och där:

 • “del av månad” är lika med “dagar med korttidsarbete” delat med “dagar i månaden”.
 • ”närvarokvot” är “dagar med korttidsarbete” minus “frånvarodagar” delat med “dagar med korttidsarbete”.
 • siffran 98,6 % är beräknad utifrån att stödet ska motsvara 75 procent av arbetsgivarens kostnader för arbetstidsminskningen. Arbetsgivaren behöver utöver lönen även betala arbetsgivaravgifter på 31,42 procent och 75 % av (lön + arbetsgivaravgift) motsvarar 98,6 % av ordinarie månadslön (0,75 x 1,3142 = 0,98565 dvs 98,6 %).

Exempel:

 • Pernilla har sökt stöd från 1 februari till 30 april
 • Har en ordinarie månadslön på 22 240 kr
 • Har gått ner i arbetstid med 80% under februari och mars och 60% under april
 • Ska ha 15 semesterdagar i mars

Stoppar vi in dessa värden i formeln för stöd för en enskild månad enligt ovan får vi:

 • 1 februari - 28 februari (28 dagar):
  • 22 240 x (28/28) x 80% x (( 28 - 0 ) / 28) x 98,6% = 17 543 kr
 • 1 mars - 31 mars (31 dagar):
  • 22 240 x (31/31) x 80% x (( 31 - 15) / 31) x 98,6% = 9 054 kr
 • 1 april - 30 april (30 dagar):
  • 22 240 x (30/30) x 60% x (( 30 - 0 ) / 30) x 98,6% = 13 157 kr

 Så här beräknar vi ytterligare sökt stöd

Ordinarie månadslön (max 44 000 per månad) x del av månad x avtalad nivå x närvarokvot x 98,6%

Exempel (fortsättning på ovanstående exempel):

 • Förutom den avstämda perioden om februari 1 februari – 30 april behövde Pernilla korttidsarbeta även 1 maj - 30 juni med 60 %
 • Pernillas ordinarie månadslön är 22 240 kr
 • Under maj var Pernilla sjuk 3 dagar och i juni hade hon 10 semesterdagar

1 maj - 31 maj (31 dagar):

22 240 x (31/31) x 60% x (( 31 - 3 ) / 31) x 98,6%= 11 884 kr

1 juni - 30 juli (30 dagar):

22 240 x (30/30) x 60% x (( 30 - 10 ) / 30) x 98,6% = 8 771 kr

 Dessa perioder kan du söka ytterligare stöd för vid avstämning

Du kan:

 • söka nytt stöd, men tidigast fyra kalendermånader bakåt i tiden från när du gör din avstämning.
 • söka nytt stöd för perioden fram till 30 juni som du inte tidigare sökt stöd för.

Exempel 1, söka retroaktivt

I ansökan sökte du stöd för

 • Ajmal mellan 1 december – 30 april

I avstämningen kan du:

Söka stöd för Ajmal under juni månad. Du kan även korrigera uppgifter om frånvaro, arbetstidsminskningsnivå eller ordinarie lön för Ajmal under december till april.

Exempel 2, startdatum

I ansökan sökte du stöd för

 • Emil mellan 1 april - 30 april och 15 - 31 maj.
 • Ida mellan 1 maj och 31 maj

I avstämningen kan du:

 • Söka stöd tidigast från 1 april, som är ditt startdatum.
 • Söka stöd för Emil mellan 1 -14 maj och söka stöd för Emil och Ida under juni månad.

 Kan du bli återbetalningsskyldig?

Arbetstids- och löneminskningen ska efter hela stödperiodens slut uppfylla nivån i avtalet för att du ska ha rätt till stöd. När du gör din avstämning kommer vi att kontrollera detta. Har du rätt till stöd men fått för mycket stöd utbetalat kommer du behöva återbetala det du fått för mycket. Har du däremot inte rätt till stöd, till exempel om du inte gjort din avstämning i tid, kommer vi besluta om återkrav och du kan bli skyldig att betala tillbaka hela beloppet.

För att hålla dig inom gränserna för rätt till stöd är det viktigt att du uppdaterar avtalet om du ändrar nivån för korttidsarbetet.

Tillväxtverket kvittar belopp

Ytterligare ersättning för kostnader för kompetensinsatser kan kvittas (dras av) gentemot ett eventuellt återkrav av stöd för korttidsarbete. Det kan leda till att återkravet minskas i de fall återkravsbeloppet är högre än den ytterligare ersättningen du har rätt till. Det kan också leda till att det belopp som ska utbetalas minskas i de fall där den ytterligare ersättningen överstiger beloppet som återkrävs.

Ytterligare stöd för korttidsarbete eller preliminärt stöd för korttidsarbete som du har rätt till kan också kvittas mot återkrav av utbetald ersättning. Det kan leda till att återkravet minskas i de fall återkravsbeloppet är högre än det ytterligare stödet du har rätt till. Det kan också leda till att det belopp som ska utbetalas minskas i de fall där det ytterligare stödet överstiger beloppet som återkrävs.

Avstämningshjälp - om du använde beräkningshjälp vid ansökan

Om du i ansökan om korttidsstöd lämnade in beräkningshjälpen med uppgifter om varje anställda ska du nu i avstämningen använda vår avstämningshjälp för att göra samma sak.

Avstämningshjälpen hittar du här.

Kompetensinsatser

Om du i samband med ansökan också ansökte om ersättning för kompetensinsatser ska du i avstämningen stämma av utfallet.

Du kan ändra tidigare uppgifter

Vid avstämning kan du vid behov ändra tidigare lämnade uppgifter. Till exempel om du ser att dina kostnader blivit lägre eller om de blivit högre än beräknat. Men du kan också ändra andra uppgifter om det är aktuellt.

Du kan ansöka om ny preliminär ersättning

Vid avstämning kan du ansöka om ny preliminär ersättning för kompetensinsatser retroaktivt och du ska samtidigt stämma av de kompetensinsatser som genomförts. Detta gäller för kostnader som du haft för kompetensinsatser mellan 1 januari 2021 och 30 juni 2021.

Moms (mervärdeskatt)

Vid avstämningen ska du fylla i om du har en momsfri verksamhet eller inte.

Om du bedriver en så kallad blandad verksamhet (både momspliktig som momsfri verksamhet) väljer du att kryssa för ”momsfri verksamhet” vid avstämningen så som du gjorde i ansökan.

När du redovisar de kostnader du haft för kompetensinsatser ska du inkludera momsen, förutsatt att det inte är moms som du har rätt att dra av.

Är kostnaderna för kompetensutveckling gemensamma för hela verksamheten, såväl den momspliktiga som den momsfria delen?

Då behöver du göra en uppdelning av den ingående momsen för att få fram hur stor del som är avdragsgill, och därmed möjlig att ta upp som ingående moms i momsdeklarationen.

För att avgöra hur stor del av den ingående momsen från sådana gemensamma kostnader som kan sökas tillbaka i momsdeklarationen behöver du fördela den ingående momsen enligt skälig grund. Det mest vedertagna sättet att göra detta på är att använda sig av en fördelningsnyckel baserad på omsättningen i den momsfria delen kontra den momspliktiga delen.

Den del av den ingående momsen från de gemensamma kostnaderna som du efter beräkningen inte kan söka tillbaka genom momsdeklarationen kan ingå i ansökan om ersättning för kompetensinsatser.

Läs mer om avdragsrätten vid blandad verksamhet på Skatteverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina kostnader ska vara bokförda och betalda

Dina kostnader ska vara bokförda och betalda. Om du vid avstämning inte har hunnit få din faktura och inte hunnit bokföra och betala dina kostnader behöver du ange det vid avstämningen.

Du behöver då komplettera ditt ärende med denna uppgift senast den 30 september 2021 för att inte bli återbetalningsskyldig för den ersättning du fått.

Om du lämnar in en avstämning som behöver kompletteras kommer vi även att avvakta med att betala ut avstämt korttidsstöd tills att avstämningen för kompetensinsatser är kompletterad och klar.

Du skickar in uppgifterna i kompletteringsformuläret som du når via ditt ärende i Min ansökan. Kontrollera att du skickar in kompletteringen via rätt ärende om du har flera aktiva ärenden i Min ansökan. I formuläret under ”Vad gäller din komplettering?” välj alternativet “Jag vill ändra min ansökan/avstämning”.

Redovisa interna kostnader

Tillhör du en koncern som har särskilda rutiner där avräkning av kostnader och intäkter som uppstått mellan bolagen görs vid vissa förutbestämda tidpunkter om året ses sådana avräkningar och kvittningar som en betalning.

Den här typen av avräkning behöver dock ha skett innan du gör avstämning, annars behöver du komplettera ditt ärende med uppgift om att detta är gjort senast den 30 september 2021 enligt rutinen som beskrivs ovan.

Underlag att ha tillgängligt vid avstämning av kompetensinsatsen

När du gör din avstämning ska du som arbetsgivare vara beredd på att Tillväxtverket kan be dig komma in med underlag som verifierar den kompetensinsats som genomförts under stödperioden.

Du ska kunna lämna ett beskrivande underlag på genomförd insats för varje arbetstagare. Du ska också kunna uppvisa underlag på att kostnaderna är bokförda och betalda.

Exempel på underlag är:

 • Avtal för kompetensinsatsen
 • Faktura och kvitton för de kostnader du sökt ersättning för
 • Programbeskrivning eller kursplan
 • Deltagarlista för utbildningen eller valideringen (verifierad)
 • Huvudbok från bokföringen som visar att underlagen är bokförda
 • Kontoutdrag som visar att de bokförda kostnaderna är betalda
 • Sammanställning och redovisning av samtliga kostnader som kompetensersättning begärs för.

Observera att du bara ska lämna in underlag om Tillväxtverket efterfrågar det.

Beräkning av slutlig ersättning för kompetensinsatser

När du lämnat in en komplett avstämning för dina kostnader gör Tillväxtverket en beräkning. Beräkningen utgår ifrån hur mycket du fått i preliminär ersättning och vad som sedan blev den faktiska kostnaden.

 • Har du fått en preliminär ersättning som är lägre än dina faktiska kostnader har du rätt till ytterligare ersättning motsvarande skillnaden mot den preliminära.
 • Har du fått en preliminär ersättning som är högre än dina faktiska kostnader är du skyldig att betala tillbaka skillnaden mellan den preliminära och den faktiska.

Svara på bakgrundsfrågor om du ansöker ytterligare stöd

Om du har behov av ytterligare stöd för juni månad och fyllt i uppgifter för anställda behöver du besvara en del bakgrundsfrågor. Det gäller även för dig som vill söka ytterligare stöd för månaderna mars-maj om du inte gjort det tidigare. Du ska alltså inte göra någon separat ansökan om ytterligare stöd. Du behöver svara på samma typ av bakgrundsfrågor som vi ställde i ansökan.

Förlängning av korttidsstöd för perioden juli - september 2021

Begäran om förlängt stöd kommer kunna göras i din avstämning eller genom komplettering beroende på när du gör din avstämning. Även under förlängningen är permitteringsnivåerna 20, 40, 60 eller 80 procent och staten står för 75 procent av kostnaden.

Då kan du söka förlängt godkännande för stöd juli - september

Du som fått korttidsstöd under 2021 och har fått en godkänd ansökan kan i samband med din avstämning tala om ifall du önskar söka förlängning av stödet för månaderna juli-september.

Du som inte hunnit få ett beslut på din ansökan före 1 augusti och därmed inte hinner göra din avstämning under augusti kommer att kunna komplettera din ansökan senast 31 augusti och ange att du begär förlängt godkännande. Se nedan hur du kompletterar med informationen.

Du gör din ansökan och avstämning om stöd för månaderna juli, augusti och september i efterskott under november 2021. Då kan även den som inte ansökt om stöd 2021 söka stöd för perioden juli-september.

Du ansöker och rapporterar faktisk permittering vid samma tillfälle och Tillväxtverket betalar ut stödet i efterskott så snart din ansökan är handlagd.

Du som inte fått beslut på ansökan, så här kompletterar du för förlängt godkännande

Kompletteringen för stödmånaderna juli till september 2021 gör du i Min ansökan:

 1. Välj att komplettera ditt ärende.
 2. Välj kategori: Jag vill ändra min ansökan/avstämning
 3. Kopiera följande text och klistra in i meddelanderutan:
  Under förutsättning att min ansökan om stöd för korttidsarbete 2021 blir beviljad ansöker jag om ett förlängt godkännande för perioden juli till september 2021.
 4. Skicka in kompletteringen.

Om du inte ansöker om förlängt godkännande eller inte ansökt om stöd tidigare under 2021

Om du har stöd nu men i avstämningen eller kompletteringen talar om att du inte tror dig behöva en förlängning, kan du ändå komma in med en ny ansökan och avstämning i november. Även företag som inte har permitterat personal tidigare kan skicka in en ansökan i november 2021 för att söka stöd för perioderna juli till september. För dessa gör Tillväxtverket en mer omfattande prövning av om företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter, jämfört med de som begärt förlängning. De behöver också skicka in ett revisorsyttrande tillsammans med ansökan om företaget har en lönesumma på minst 400 000 kronor under jämförelsemånaden.

Särskilda regler under 2021

Korttidspermittering kan vanligtvis beviljas som längst under nio månader i följd, men under 2021 gäller särskilda regler som innebär att arbetsgivare som redan har fått stöd ändå ska kunna få ytterligare stöd.

Förlängt godkännande innebär

De stödmottagare som har stöd i 2021 och som gör sin avstämning under juli och augusti gör sin begäran om förlängning då. Om avstämningen sker efter det kommer dessa stödmottagare få lämna in en komplettering av ansökan under augusti för att indikera en begäran om förlängning. De företag som ansöker om förlängning kommer inte att behöva genomgå prövning avseende de ekonomiska svårigheterna som sker när företaget ansökte om stöd i mars. Företag som ansöker om förlängning behöver inte heller inkomma med något nytt revisorsyttrande.

Om du behöver begära anstånd med din avstämning

Det är möjligt att begära anstånd och genomföra avstämningen senare. Men detta gäller bara för avstämningen och inte begäran om förlängning. Om avstämningen sker efter 1 september så missa inte att begäran om förlängning behöver ske genom en komplettering under augusti.

Avtal

En grundläggande förutsättning för rätten till stöd är att arbetsgivaren har tecknat avtal om korttidsarbete. Under den förlängda stödperioden 1 juli – 30 september 2021, kan du som arbetsgivare teckna retroaktiva avtal om korttidsarbete fram till den 17 september 2021. Arbetsgivare som inte skrivit retroaktiva avtal senast den 17 september kan enbart skriva avtal som gäller från och med det datum de skrivs och framåt i tiden. Avtalen om korttidsarbete måste vara skriftliga. Avtalen lämnas in i samband med ansökan i november.

Arbetsgivare som har giltiga avtal kan senare justera exempelvis stödnivå eller avtalsperiod genom att skriva nya retroaktiva avtal som ersätter de befintliga. Justeringar kan göras fram till den sista oktober, det vill säga det datum då avstämningen av stödet öppnar.

Förlängningen under perioden juli till september innebär nya förutsättningar, som ny jämförelsemånad för alla sökande. En avtalsperiod kan därför inte sträcka sig över månadsskiftet 30 juni – 1 juli 2021. Det kommer alltså inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan de två perioderna december 2020 – juni 2021 och juli – september 2021.

Arbetsgivare som vill söka korttidsstöd för perioden juli – september 2021 behöver därför träffa avtal om korttidsarbete med en eller flera nya avtalsperioder avseende den förlängda perioden juli till september 2021.

Läs mer om avtal och ladda ner Tillväxtverkets avtalsmall här

Jämförelsemånad

Under förlängningen juli, augusti och september 2021 kommer jämförelsemånaden vara april 2021 för samtliga sökande. En avtalsperiod kan därför inte sträcka sig över månadsskiftet 30 juni – 1 juli 2021. Det kommer alltså inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan de två perioderna december 2020 – juni 2021 och juli – september 2021.

Att alla har samma jämförelsemånad är en förändring som gjorts för att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.

I och med ny jämförelsemånad kan arbetsgivare som nyanställt personal senast i april 2021 få stöd även för dessa anställda, förutsatt att övriga förutsättningar för stöd är uppfyllda. Ny jämförelsemånad betyder också att eventuella löneökningar som gjorts fram till och med april 2021 räknas in i arbetstagarnas ordinarie lön.

Kompetensinsats

Du som ansöker om korttidsstöd har möjlighet att samtidigt ansöka om ersättning för interna och externa kompetensinsatser gällande anställda som gått ner i tid.

Ersättning för kompetensinsatser uppgår till 60 procent av kostnaderna, dock maximalt 10 000 kronor per anställd för perioden juli till och med september 2021. Ansökan om ersättning för kompetensinsatser kommer göras samtidigt som du ansöker om korttidsstöd för perioden juli - september. När ansökan öppnar i november kan du ansöka om ersättning från 1 juli 2021.

Revisorsyttrande

Du som ansöker om förlängning av stödet i samband med avstämningen, eller komplettering och sedan får din ansökan beviljad behöver inte bifoga ett nytt revisorsyttrande.

Arbetsgivare som inte tidigare beviljats stöd under 2021 och som ansöker om stöd i november, behöver bifoga ett yttrande från en revisor med ansökan om företaget har en lönesumma på minst 400 000 kr under jämförelsemånaden. Detsamma gäller arbetsgivare som fått stöd under 2021 men tackar nej till förlängning i samband med avstämningen i juli, och väljer att i november söka stöd på nytt.

Yttrandet ska vara skriftligt undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Varför först i november?

Den nya lagstiftningen innebär nya förutsättningar för företagen liksom för Tillväxtverket och anpassningar behöver ske både vad gäller information om krav och av ansökan. Innevarande period är öppen för ansökningar till 31 oktober och först därefter öppnar vi ansökan och samtidig avstämning för juli - september. Handläggning av en förlängning kommer därför först kunna ske i november. Vårt mål är att den genomsnittliga handläggningstiden inte ska vara mer än fem veckor.

Signera avstämning

För att lämna in avstämningen signerar du med ditt bankid, det räcker inte att bara spara de olika delarna. Lämnar du inte in avstämningen i tid kan du bli återbetalningsskyldig för hela beloppet.

När du lämnat in din avstämning

När du har gjort din avstämning kommer du få ett beslut när vi handlagt ditt ärende.

 • Om du fått beslut om att du är berättigad till ytterligare stöd kommer det resterande beloppet att betalas ut till dig.
 • Om avstämningen visar att du fått för mycket utbetalat stöd kommer det räknas av om du söker om ytterligare stöd för juni.

Ändra eller komplettera

Om du upptäcker något fel i din avstämning kan du komplettera med information om vad du vill rätta. Du kan komplettera ditt ärende i Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Observera att handläggningstiden förlängs avsevärt vid ändringar i avstämningen.

Gör inte en ny ansökan för att komplettera ditt ärende. Det kan påverka handläggningstiden.

Läs mer om kompletteringar här.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga beslutet du fått ska det göras inom tre veckor. I själva beslutet finns information om hur du går till väga för att överklaga.

Mer information om hur en överklagan går till.

Göra återbetalning

Eventuell återbetalningsskyldighet framgår när du får beslut efter avstämning. Återbetalning ska ske först efter att Tillväxtverket fattat beslut om återbetalning. Du kommer att få information kring hur du går till väga för att betala tillbaka det preliminära stödet i samband med att du får ditt beslut.