Tillväxtverket

Testa om du har rätt till stöd för korttids­arbete under 2021

Webbtestet ger dig en första indikation på om du har rätt till stöd för korttidsarbete. Det finns fler villkor kopplade till stödet. Du kan läsa mer om villkoren på våra övriga sidor om korttidsarbete.

Det går inte längre att ansöka om korttidsstöd

Sista dag att söka stöd till korttidsarbete för perioden juli–september var 30 november.

 • Har ditt företag anställda?

  Stödet för korttidsarbete kan endast lämnas till arbetsgivare med anställda. Det innebär att arbetsgivare i form av enskild firma, handels- eller kommanditbolag kan få stöd för korttidsarbete avseende de anställda. Ensamföretagare i företagsformen enskild firma är inte anställda.
 • Har ditt företag drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför er kontroll?

 • Har ditt företag gjort vad ni kunnat för att minska kostnaden för arbetskraft?

  För att få stöd behöver du ha sett över och genomfört de åtgärder som har varit möjliga för att minska kostnaden för arbetskraft.
 • Har ditt företag avtal om korttidsarbete med de anställda?

  Företaget behöver ha nya avtal för korttidsstöd 2021. Observera att det krävs nya avtal för att permittera under juli-september 2021. Avtal ska vara i form av:
  - Kollektivavtal om korttidsarbete som har slutits eller godkänts av central arbetsgivarorganisation och ett lokalt kollektivavtal, eller
  - avtal om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda inom en driftsenhet.
 • Är ditt företag på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning?

 • Har ditt företag skatte- och/eller avgiftsskulder eller skuld avseende återkrav av stöd vid korttidsarbete som överlämnats till Kronofogden?

 • Har någon med betydande inflytande i företaget näringsförbud?

  För att få stöd får ingen företrädare eller någon med betydande inflytande i företaget ha näringsförbud
 • Har ditt företaget gjort, beslutat om eller planerat för någon vinstutdelning eller annan värdeöverföring?