Tillväxtverket

Efter ansökan - vad händer sen?

När du skickat in ansökan får du ett bekräftelsemejl och kan på mina sidor i Min ansökan se att din ansökan ändrat status till skickat.

  • En handläggare kommer att ta hand om din ansökan. Behöver vi mer information från dig kommer du bli kontaktad. Just nu har vi inga uppgifter om handläggningstider.
  • När vi fattat ett beslut kommer vi skicka information om det till den mejladress som är kopplad till din profil i Min ansökan och de personer som du eventuellt delar ansökan med. Beslutet hittar du på mina sidor.
  • Om din ansökan beviljas sker utbetalning till det konto du angav i ansökan. Tänk på att det kan ta några arbetsdagar innan pengarna kommer in på kontot. Om din ansökan inte beviljas kommer det att stå i .
  • Om du behöver ansöka om ytterligare stöd efter din första stödperiod kan du göra det i samband med avstämningen 1-28 juli, du ska alltså inte göra en ny ansökan. Att skicka in en ny ansökan kommer förlänga handläggningen avsevärt.

Frågor och svar efter inskickad ansökan

Jag vill ändra något i min ansökan – hur gör jag?

Om du upptäcker något fel i din ansökan innan du fått beslut så ber vi dig fylla i webbformuläret som du hittar i Min ansökan med information om vad du vill rätta.

Observera att handläggningstiden förlängs avsevärt vid ändringar i ansökan.

Om du söker stöd i förskott och sedan ändrar eller får nya förutsättningar kommer du kunna justera detta i samband med avstämningen. Du behöver inte göra något just nu utan kan vänta på information om hur avstämningen kommer gå till.

Om du ändrar i nivån för arbetstidsminskningen behöver du ersätta befintliga avtal med nya. Du kan ersätta befintliga avtal med retroaktiva fram till avstämningstidpunkten i juli. Observera att det däremot inte är möjligt att skriva nya retroaktiva avtal efter 29 mars 2021.

Har ni verkligen mitt bank- eller plusgironummer?

 För att din ansökan ska kunna hanteras behöver det finnas ett bank- eller plusgiro angivet som kopplas till det sökande organisationsnumret.

Vi betalar ut stödet till det bankgiro eller plusgiro som du har angett i din ansökan. Vi gör också kontroller för att säkerställa att uppgifterna stämmer. I det fall vi upptäcker att numret verkar vara fel kommer vi att kontakta dig så att det blir rätt.

Om bank- eller plusgirot inte går att kontrollera på bgc.se eller plusgirot.se kommer ansökan behöva kompletteras med ytterligare information, vilket ger en betydligt längre handläggningstid.

Jag skickade inte in revisorsyttrande med ansökan

Om du hade en lönesumma på minst 400 000 kronor i jämförelsemånaden ska du vid ansökan om korttidsstöd 2021 även bifoga ett revisorsyttrande. Skickade du inte in ett i samband med ansökan är det viktigt att du kompletterar ditt ärende så snart som möjligt med revisorsyttrande. Komplettering gör du via kompletteringsformuläret i Min ansökan.

Väljer du att inte självmant skicka in revisorsyttrande kommer Tillväxtverket kontakta dig med en begäran om komplettering. I begäran om komplettering finns information om hur du går till väga för att komplettera din ansökan med revisorsyttrande.