Tillväxtverket

Februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft. Informationen på denna sida gäller det äldre stödet som gick att söka under 2020.

Här kan du läsa om förutsättningarna för Korttidsarbete 2021

Frånvaro korttids­arbete

Här kan du läsa om vad som räknas som frånvaro i korttidsstödet, och hur du redovisar det i avstämningen.

Ange det antal dagar under perioden som den anställda varit frånvarande på grund av:

 • Semesterdagar
 • Vård av barn
 • Dagar med sjukfrånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen
 • Föräldraledighet som inte räknats av från den ordinarie lönen
 • Facklig förtroendetid

Lägg ihop frånvaron och fyll i antal hela dagar som den anställda varit borta.

Exempel på när den anställdas frånvaro ska anges som frånvaro vid avstämningen och alltså ingår inte i beräkningen av stödet:

 • En anställd har deltagit i korttidsarbete från 16 mars till 31 maj.
 • Mellan 13 och 17 april (fem dagar) var personen sjuk
 • Mellan 20 och 23 maj (fyra dagar) var personen frånvarande på grund av vård av barn.
 • Totala frånvaron för april och maj blir nio dagar.

Mer om frånvaro


Så redovisar du frånvarodagar

Endast hela frånvarodagar ska räknas med. Detta innebär att om du till exempel VAB:ar del av dag ska ingen frånvaro anges.

Detta gäller dock bara frånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen. Om du exempelvis är föräldraledig och detta räknats av från den ordinarie lönen, så justeras istället den ordinarie arbetstiden.

Sammanhängande frånvaro längre än en vecka

Sammanhängande frånvaro längre än en vecka ska fyllas i med vilodagar inräknat. Vilodagar är exempelvis lördag och söndag för en anställd som har sin ordinarie arbetstid måndag - fredag.

Exempel 1:

Amir korttidsarbetar 1 juli - 31 juli och har 10 semesterdagar med start från måndag 6 juli till och med fredag 17 juli. Hans ordinarie arbetstid är måndag till fredag.

Följande frånvarodagar ska du summera för Amir under juli:

 • 10 semesterdagar (måndag-fredag 6-10, 13-17 juli)
 • 4 vilodagar (lördag-söndag 11-12, 18-19 juli)
 • Totalt : 14 dagar

Exempel 2:
Stinas arbetstid enligt ordinarie schema är måndag – fredag, 8 timmar per dag. Vid korttidsarbete arbetar Stina 8 timmar per dag 2 dagar per vecka (tisdag och onsdag, det vill säga omfattas av 60% korttidsarbete).

På onsdag blir Stina sjuk och är tillbaka nästkommande arbetsdag, tisdagen veckan efter.

Det blir en dags sjukfrånvaro.

Exempel 3:
Tobias arbetstid enligt ordinarie schema är måndag – fredag, 8 timmar per dag. Vid korttidsarbete arbetar Tobias 8 timmar per dag 2 dagar per vecka (onsdag och torsdag, det vill säga omfattas av 60% korttidsarbete).

På torsdag blir Tobias sjuk och är sjuk under de permitterade dagarna och även nästkommande onsdag men är tillbaka på arbetet på torsdag.

Sjukfrånvaron blir sammanhängande och ska redovisas som 7 dagars frånvaro.

Redovisa frånvaro för föräldralediga och deltidssjukskrivna