Tillväxtverket

Informationen på denna sida gäller det stöd för korttidsarbete som gick att söka under 2020. Här kan du läsa om Korttidsarbete 2021

Frånvaro korttids­arbete

Här kan du läsa om vad som räknas som frånvaro i korttidsstödet, och hur du redovisar det i avstämningen.

Ange det antal dagar under perioden som den anställda varit frånvarande på grund av:

 • Semesterdagar
 • Vård av barn
 • Dagar med sjukfrånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen
 • Föräldraledighet som inte räknats av från den ordinarie lönen
 • Facklig förtroendetid

Lägg ihop frånvaron och fyll i antal hela dagar som den anställda varit borta.

Exempel på när den anställdas frånvaro ska anges som frånvaro vid avstämningen och alltså ingår inte i beräkningen av stödet:

 • En anställd har deltagit i korttidsarbete från 16 mars till 31 maj.
 • Mellan 13 och 17 april (fem dagar) var personen sjuk
 • Mellan 20 och 23 maj (fyra dagar) var personen frånvarande på grund av vård av barn.
 • Totala frånvaron för april och maj blir nio dagar.

Mer om frånvaro


Så redovisar du frånvarodagar

Endast hela frånvarodagar ska räknas med. Detta innebär att om du till exempel VAB:ar del av dag ska ingen frånvaro anges.

Detta gäller dock bara frånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen. Om du exempelvis är föräldraledig och detta räknats av från den ordinarie lönen, så justeras istället den ordinarie arbetstiden.

Sammanhängande frånvaro längre än en vecka

Sammanhängande frånvaro längre än en vecka ska fyllas i med vilodagar inräknat. Vilodagar är exempelvis lördag och söndag för en anställd som har sin ordinarie arbetstid måndag - fredag.

Exempel 1:

Amir korttidsarbetar 1 juli - 31 juli och har 10 semesterdagar med start från måndag 6 juli till och med fredag 17 juli. Hans ordinarie arbetstid är måndag till fredag.

Följande frånvarodagar ska du summera för Amir under juli:

 • 10 semesterdagar (måndag-fredag 6-10, 13-17 juli)
 • 4 vilodagar (lördag-söndag 11-12, 18-19 juli)
 • Totalt : 14 dagar

Exempel 2:
Stinas arbetstid enligt ordinarie schema är måndag – fredag, 8 timmar per dag. Vid korttidsarbete arbetar Stina 8 timmar per dag 2 dagar per vecka (tisdag och onsdag, det vill säga omfattas av 60% korttidsarbete).

På onsdag blir Stina sjuk och är tillbaka nästkommande arbetsdag, tisdagen veckan efter.

Det blir en dags sjukfrånvaro.

Förtydligande av exempel 2


Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

Sön

Arbetstid ordinarie schema

8

8

8

8

8Planerad arbetstid vid korttidsarbete

0

8

8

0

0Arbetad tid vecka 1

0

8

sjuk

0

0Arbetad tid vecka 2

0

8

8

0

0Exempel 3:
Tobias arbetstid enligt ordinarie schema är måndag – fredag, 8 timmar per dag. Vid korttidsarbete arbetar Tobias 8 timmar per dag 2 dagar per vecka (onsdag och torsdag, det vill säga omfattas av 60% korttidsarbete).

På torsdag blir Tobias sjuk och är sjuk under de permitterade dagarna och även nästkommande onsdag men är tillbaka på arbetet på torsdag.

Sjukfrånvaron blir sammanhängande och ska redovisas som 7 dagars frånvaro.

Förtydligande av exempel 3


Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

Sön

Arbetstid ordinarie schema

8

8

8

8

8Planerad arbetstid vid korttidsarbete

0

0

8

8

0Arbetad tid vecka 1

0

0

8

sjuk

sjuk

sjuk

sjuk

Arbetad tid vecka 2

sjuk

sjuk

sjuk

8

0Redovisa frånvaro för föräldralediga och deltidssjukskrivna

Om arbetstagaren är tänkt att arbeta 75 procent (det vill säga är föräldraledig eller sjukskriven på 25 procent) under de månader när stödet ska utgå är det lönen efter avdrag för föräldraledighet eller sjukskrivning som anges i ansökan. Närvarokvoten är 100 procent.

Exempel 1:

Anställd som är föräldraledig på deltid.

 • Stina har en tillsvidareanställning på 100 procent.
 • Under de månader arbetsgivaren ansöker om stöd för korttidsarbete är det planerat att Stina ska vara föräldraledig 25 procent.
 • Stina tjänar vanligtvis 40 000 kronor i månaden men under föräldraledigheten får hon ut en lön som motsvarar 75 procent, det vill säga 30 000 kronor i månaden. Stöd för korttidsarbete utgår då ifrån lönen 30 000 kronor i månaden och en närvarokvot på 100 procent. Däremot beräknas arbetstiden utifrån 75 procent och om Stina permitteras på nivå 3 (60 procent arbetstidsminskning) ska hon arbeta totalt 30 procent.

Önskemål hos den anställde som är föräldraledig att gå upp till ordinarie sysselsättningsgrad inför permitteringen får avgöras i dialog med arbetsgivaren.Ersättningar för föräldraledighet eller sjukskrivning fungerar som vanligt.

Exempel 2:

Anställd som är deltidssjukskriven när korttidsarbetet påbörjas.

Exempel 1 gäller även i detta fall.

Under korttidsarbetet bedömer Försäkringskassan då arbetsförmågans nedsättning i förhållande till arbetets omfattning före korttidspermitteringen och arbetsgivaren söker då korttid enligt ovanstående. Tidigare angavs det felaktigt att närvarokvoten ska justeras. Eventuella fel det har genererat justeras vid avstämningen.

Exempel 3:

Anställd som blir sjukskriven på deltid efter att arbetsgivaren har infört korttidsarbete.

Om den anställde blir sjuk under pågående korttidspermittering och ska arbeta deltid bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan utifrån den omfattning som hen skulle ha arbetat under korttidsarbetet.

Stödet för korttidsarbete från Tillväxtverket fortgår då enligt ursprunglig plan och behöver inte justeras. Om arbetstiden förändras under en pågående deltidssjukskrivning är det viktigt att den anställde meddelar detta till Försäkringskassan. Vid helsjukskrivning utgår inget stöd för korttidsarbete och stödet korrigeras vid avstämningen.