Tillväxtverket

Informationen på denna sida gäller det stöd för korttidsarbete som gick att söka under 2020. Här kan du läsa om Korttidsarbete 2021

Efter avstämning

När du har gjort din avstämning kommer du få ett beslut. Det kan dock ta längre tid än det gjorde vid ansökan.

  • Om du fått beslut om att du är berättigad till ytterligare stöd kommer det resterande beloppet att betalas ut till dig.
  • Efter var tredje stödmånad behöver du göra en avstämning. Beroende på om du har sökt mer stöd eller inte, kan du behöva göra ytterligare avstämningar.
  • Om avstämningen visar att du fått för mycket utbetalat stöd kommer det räknas av i en eventuell kommande ansökan om ytterligare stöd. Ytterligare stöd söker du om i nästa avstämning.
  • Om du har gjort en slutavstämning kommer du få beslut om stödet för hela perioden har fördelats på rätt sätt.

Ändra eller komplettera

Om du upptäcker något fel i din avstämning kan du komplettera med information om vad du vill rätta. Du kan komplettera ditt ärende i Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Observera att handläggningstiden förlängs avsevärt vid ändringar i ansökan.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga beslutet du fått ska det göras inom tre veckor. I själva beslutet finns information om hur du går tillväga för att överklaga.

Göra återbetalning

Avstämningarna som du gör regelbundet under stödperiodens gång ger endast en indikation på hur ditt slutliga stöd kommer att bli. Om det under en delavstämning står att du fått för mycket stöd utbetalt betyder inte det nödvändigtvis att du slutligen kommer att bli återbetalningsskyldig.

Eventuell återbetalningsskyldighet kommer istället att framgå vid slutavstämningen efter stödperiodens slut. Du ska därför inte göra någon återbetalning i det här skedet även om det av din avstämning framgår att du fått för mycket stöd.

Återbetalning ska ske först efter att Tillväxtverket fattat beslut om återbetalning. Du kommer att få information kring hur du går tillväga för att betala tillbaka det preliminära stödet i samband med att du får ditt beslut. I beslutet framgår det hur det går att överklaga.