Tillväxtverket

Informationen på denna sida gäller det stöd för korttidsarbete som gick att söka under 2020. Här kan du läsa om Korttidsarbete 2021

Beräkning­s­­underlag för företag med fler än 25 korttids­­anställda

I avstämningen ska det skickas in uppgifter om varje anställd. För att underlätta för företag med fler än 25 korttidsanställda har vi tagit fram beräkningsunderlag i Excel som ni kan fylla i och bifoga avstämningen, istället för det webbformulär som finns i Min ansökan. Det går dock bra att använda webbformuläret om du föredrar det. Du kan inte använda en egen Excel utan måste välja mellan den som Tillväxverket tagit fram eller webbformuläret.

Uppgifter om avstämningsperioden

I ansökan behöver du endast summera uppgifterna från underlaget och:

  • ange totalt berättigat stöd utifrån det faktiska korttidsarbetet under avstämningsperioden*,
  • antal anställda, samt
  • bifoga underlaget.

Beräkningshjälp om avstämningsperiod för företag med fler än 25 anställda:

Beräkningsunderlag Excel Excel, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beräkningsunderlag Excel för stora företag (3000 rader) Excel, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Beräkningsunderlag Excel extra stora företag (10 000 rader) Excel, 10.8 MB.

* Observera att du måste ange start- och slutdatum i beräkningshjälpen för att alla avstämningsmånader ska visas i filen.

Observera även att om du lämnar cellerna tomma i kolumnen Frånvaro så kommer systemet tolka det som noll (0) frånvarodagar.

Om företaget har fler än 9 999 anställda behöver du använda flera filer och sedan summera summan från filerna och skriva in summan i webbformuläret samt bifoga samtliga filer.

Ansökan om ytterligare stöd

I ansökan behöver du endast summera uppgifterna från underlaget och:

  • ange totala sökta stödet,
  • stödperiod,
  • antal anställda, samt
  • bifoga underlaget.

Beräkningshjälp ytterligare stöd för företag med fler än 25 anställda. Excel, 652.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beräkningshjälp ytterligare stöd för stora företag (3000 rader). Excel, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Beräkningshjälp ytterligare stöd extra stora företag (10 000 rader) Excel, 6.1 MB.