Tillväxtverket

Informationen på denna sida gäller det äldre stödet som gick att söka under 2020.

Här kan du läsa om Korttidsarbete 2021

Avstämning nummer två, tre och fyra

Du som sökte ytterligare stöd i din senaste avstämning ska göra en avstämning till efter tre månader. Se tabellen nedan för det datum som gäller dig.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Du kan inte ansöka om stöd enligt det nya reglerna innan lagändringen träder i kraft. Du ska alltså inte göra en ny ansökan nu.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

  • Du har fyra veckor på dig att göra avstämningen.
  • Om du inte ansöker om mer stöd kommer denna avstämning bli slutavstämning. Mer om slutavstämning här.
  • Om du använt excel i din första avstämning ska du göra det även i de andra avstämningarna.
  • Tänk på att du kan förlägga arbetstiden fritt under varje avtalsperiod och att det går att ingå retroaktiva avtal fram till tidpunkten för slutavstämningen. Läs mer om retroaktiva avtal och arbetstid här.

Tider för avstämning två, tre och fyra

När du ska göra din avstämning beror på när du började med korttidsarbetet. Här ser du vilka perioder avstämningarna sker.

Du måste ha fått beslut i ditt ärende för att kunna göra avstämning. Ditt datum för avstämning kan därför skilja sig från de som kommuniceras här på webben. Har du inte fått beslut om avstämningen innan nästa avstämning kommer du istället få ett individuellt avstämningsdatum när vi handlagt ditt ärende. Oavsett startdatum har du 28 dagar på dig att göra nästa avstämning.

Då ska dina avstämningar göras

Startmånad 2020Tidpunkt avstämning 2
Maj14 nov. - 11 dec. 2020
Juni14 dec. 2020 - 10 jan. 2021
Juli14 jan. - 10 feb. 2021
Augusti14 feb. - 13 mar. 2021
September14 mar. - 10 apr. 2021

Oktober

14 apr. - 11 maj 2021

November

14 maj - 10 jun. 2021

Startmånad 2020

Tidpunkt avstämning 3

Mars

14 dec. 2020 - 10 jan. 2021

April

14 jan. - 10 feb. 2021

Maj

14 feb. - 13 mar. 2021

Juni

14 mar. - 10 apr. 2021

Juli

14 apr. - 11 maj 2021

Startmånad 2020

Tidpunkt avstämning 4

Mars

14 mar. - 10 apr. 2021

April

14 apr. - 11 maj 2021

Maj

14 maj - 10 jun. 2021

Hur går avstämning två, tre och fyra till?

I avstämningarna kommer du fylla i samma typ av uppgifter som vid avstämning ett. Här finns mer uppgifter om vad som efterfrågas i avstämningen.

Kom ihåg att du som använder Excel för att göra din avstämning ska ha med alla tidigare månader i din avstämningsfil. Om du däremot använder webbformuläret i Min ansökan är din tidigare avstämda period redan inlagd.

Se film som förklarar avstämning två, tre och fyra.

Viktigt skicka in avstämning i tid

Om avstämningen inte skickas in i tid är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

Vad händer sedan?

Här kan du läsa mer om vad som händer efter att avstämningen är gjord.