Tillväxtverket

Informationen på denna sida gäller det stöd för korttidsarbete som gick att söka under 2020. Här kan du läsa om Korttidsarbete 2021

Anstånd med avstämning

Om du har särskilda skäl kan du i vissa fall få anstånd med att lämna in avstämningen senare.

Efter var tredje stödmånad ska du enligt lag göra en avstämning. Du har fyra veckor på dig att lämna in din avstämning. Men om du har särskilda skäl kan du få anstånd med att lämna in avstämningen senare. 

Särskilda skäl kan vara:

  • Att företrädare eller ansvarig anställd hos arbetsgivaren har drabbats av sjukdom eller råkat ut för en olyckshändelse
  • Att ett avgörande tekniskt fel har inträffat hos arbetsgivaren eller en leverantör som påverkar möjligheten att lämna in avstämning
  • Att arbetsgivaren har ett löne- och redovisningssystem som gör att uppgifterna som behövs för avstämningen inte kan tas fram i tid.

Anståndsansökan kan försena utbetalning

Om du ansöker om anstånd kan din utbetalning försenas. Vi behöver få in din avstämning innan vi beviljar ytterligare preliminärt stöd.

Söka anstånd

Om du vill söka anstånd gör du det via kompletteringsformuläret som du hittar via ditt ärende i Min ansökan.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att logga in i Min ansökan ska du kontakta vår tekniska support. Ange anledningen till att du inte kan logga in och anledningen till att du vill ansöka om anstånd.

Vi tar inte emot anståndsansökan på telefon.