Tillväxtverket

Informationen på denna sida gäller det äldre stödet som gick att söka under 2020.

Här kan du läsa om Korttidsarbete 2021

Avslag på ansökan

Har du fått avslag på din ansökan? Det kan bero på flera orsaker. Vad du kan göra nu beror på orsaken till avslaget.

För att kunna beviljas stöd måste ditt företag uppfylla grundkraven enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Du måste också ha gjort en korrekt ansökan. Om du har fått avslag på din ansökan på grund av felaktigheter i din ansökan (till exempel för att du råkat skriva fel) eller upplever att motiveringen för avslag inte stämmer med din situation kan du göra en ny ansökan. Om du uppfyller kraven kommer vi att kunna godkänna din ansökan skyndsamt.

Om du fått avslag på din ansökan på grund av att du inte uppfyller ett eller flera grundkrav kan du inte få stöd. Grundkraven för att kunna beviljas stöd är:

  • Företaget får inte i huvudsak vara styrt av det offentliga (3 § andra stycket lagen (2013:948).
  • Förtaget måste vara registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket vid ansökanstillfället samt tre månader innan ansökningstillfället (9 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete).
  • Företaget ska ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som ni inte hade kunnat förutse eller undvika (5a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete).
  • Företaget måste gjort vad ni kunnat för att minska kostnaden för arbetskraft (5a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete)
  • Företaget får inte vara på obestånd, under rekonstruktion eller skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning vid ansökningstillfället (5b § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete).