Tillväxtverket

Informationen på denna sida gäller det äldre stödet som gick att söka under 2020.

Här kan du läsa om Korttidsarbete 2021

Återbetalning och återkrav

När du gjort din slutavstämning gör vi en genomgång av de uppgifter som du lämnat in och jämför med det stöd du fått utbetalt. Stödet är preliminärt fram till slutavstämningen. Vissa företag kan bli återbetalningsskyldiga medan andra kan har rätt till mer stöd.

Att stödet är preliminärt innebär att det utifrån faktisk arbetsförkortad tid justeras i samband med avstämningarna. Kanske har ni inte korttidsarbetat som du först trodde. Vid slutavstämning gör vi en slutgiltig genomgång av det stöd du fått. Har du rätt till stöd men fått för mycket stöd utbetalat kommer du behöva återbetala det du fått för mycket. Har du däremot inte rätt till stöd, till exempel om du inte gjort dina avstämningar i tid, kommer vi besluta om återkrav och du kan bli skyldig att betala tillbaka hela beloppet.

Hur du återbetalar

Det är först när du som stödmottagare får ett beslut från oss, med ett fastställt belopp att återbetala, som du ska betala in beloppet. Ungefär fyra veckor efter beslut skickar vi ut betalningsuppgifter. Du har även möjlighet att betala in beloppet direkt när du fått beslut genom att begära inbetalningsuppgifter i Min ansökan.

Det är viktigt att du väntar med att betala in tills du fått ett beslut från oss. Om du betalar in utan att ha fått beslut kan vi ha svårt att registrera din betalning.

Du har 30 dagar på dig att göra din återbetalning.

Jag har fått återkrav på några kronor, måste jag betala?

Tillväxtverket har inte enligt lag möjlighet att efterskänka eller stryka beslutade återkrav. Det oavsett beloppets storlek. Du måste alltså även om du får återkrav på några kronor betala tillbaka. Betalar du inte tillbaka i tid tillkommer det ränta på beloppet.

Det betyder också att du som har rätt till mer stödbelopp än du fått utbetalt kommer få en utbetalning på beloppet, även om det bara gäller några kronor.

Om du inte betalar

Om du inte betalar senast på förfallodagen skickar vi ut en påminnelse, som du har tio dagar på dig att betala. Efter det lämnas ärendet till inkasso och Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet skickar ut ett inkassokrav där de informerar om skulden. När du fått detta meddelande har du möjlighet att till Kammarkollegiet ansöka om en avbetalningsplan, alternativt ett anstånd med att betala din skuld. Du kan läsa mer om inkasso på Kammarkollegiets webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får ingen betalningsanmärkning för att ärendet lämnas till Kammarkollegiet. Om du inte betalar inkassoärendet så går det vidare till Kronofogdemyndigheten. Då kan det bli aktuellt med betalningsanmärkning.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga beslutet du fått ska det göras inom tre veckor. I beslutet finns information om hur du går tillväga för att överklaga.

Om du överklagar beslutet och inte får rätt kommer inbetalningsuppgifter att skickas till dig när domstolens avgörande inte längre kan överklagas.