Tillväxtverket

Februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft. Informationen på denna sida gäller det äldre stödet som gick att söka under 2020.

Här kan du läsa om förutsättningarna för Korttidsarbete 2021

Testa om du har rätt till stöd för korttids­arbete

Detta webbtest ger dig en första indikation på om du har rätt till stöd för korttidsarbete. Det finns fler villkor kopplade till stödet. Du kan läsa mer om villkoren på våra övriga sidor om korttidsarbete.

 • Har ditt företag anställda?

  Du som är ägare till ett aktiebolag är stödberättigad om du arbetar och är anställd i företaget. Ensamföretagare som bedriver sin verksamhet i företagsformen enskild firma är inte anställd.
 • Har ditt företag drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som ni inte hade kunnat förutse eller undvika?

 • Har ditt företag gjort vad ni kunnat för att minska kostnaden för arbetskraft?

  För att få stöd behöver du ha sett över och genomfört de åtgärder som har varit möjliga för att minska kostnaden för arbetskraft. På tillvaxtverket.se/korttid finns exempel på åtgärder.
 • Har ditt företag avtal om korttidsarbete med de anställda?

  Avtal ska vara i form av:
  * Kollektivavtal om korttidsarbete som har slutits eller godkänts av central arbetsgivarorganisation och ett lokalt kollektivavtal, eller
  * avtal om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda inom en driftsenhet.
 • Är ditt företag på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning?

 • Har ditt företag skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten?

 • Har arbetsgivaren eller någon med betydande inflytande i verksamheten näringsförbud?

  En person eller en grupp av närstående personer anses ha betydande inflytande om de kontrollerar mer än 50 procent av rösterna.