Tillväxtverket

Februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft. Informationen på denna sida gäller det äldre stödet som gick att söka under 2020.

Här kan du läsa om förutsättningarna för Korttidsarbete 2021

Avtal med arbetstagarna

Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal. Så här gör du för att ta fram ett avtal.

Om ni har kollektivavtal

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. Du kan informera facket och kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidsarbete, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer info kring detta.

Inget kollektivavtal - ta fram eget avtal

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer).

Avtalen kan ingås för att gälla retroaktivt från 16 mars 2020.

Ändrad nivå på arbetstiden

Om nivån för arbetstiden ändras (oavsett om den ändras till 20, 40, 60 eller 80 procent) kan man justera det befintliga avtalet med den nya överenskomna nivån alternativt kan ett nytt avtal som gäller för den nya nivån tas fram.

Under perioden 1 maj–31 juli 2020 kan den anställdes arbetstidsminskning uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid och löneminskning vid en sådan arbetstidsminskning uppgå till 12 procent av ordinarie lön.

Förslag till avtalsmall

Nedan finns våra förslag till avtalsmallar för korttidsarbete. För att fylla i formuläret, ladda ner det till din dator. Öppna det sedan i Adobe Acrobat för att fylla i uppgifterna. Du kan installera Adobe Reader gratis härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även ladda ner Adobe Reader-appen från Play Butik eller App Store.

Grundavtal stöd upp till 60%

Avtal om korttidsarbetePDF

Avtalsmall stöd för 80%, gäller bara stödmånaderna maj, juni och juli

Avtal om korttidsarbete, stöd för 80%PDF

Frågor och svar om avtal

Måste man ha olika avtal om inte alla anställda lyder under ett centralt kollektivavtal? 

Nej, kollektivavtalet gäller i praktiken för samtliga anställda. Det spelar ingen roll om några inte är fackligt organiserade eller om de tillhör en annan fackförening som du inte har kollektivavtal med.

Ska ägare av aktiebolag skriva avtal med sig själv?

Det som är reglerat i lagen är att det ska finnas ett avtal med minst 70 procent av de anställda om det inte finns kollektivavtal. Reglerna har dock inte preciserats kring företag där ägaren utgör en del eller hela personalen men alla företag ska kunna visa på att det finns en överenskommelse med de anställda och inga undantag finns hittills. Så ja, det är nog bra att ha ett avtal även i detta fall.

Kan man ha olika procentnivåer av korttidsarbete för olika medarbetare? 

Reglerna är olika beroende på om man har ett kollektivavtal eller inte.

Har man ett centralt kollektivavtal så regleras tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas regleras i detta lokala avtal. Det kan alltså vara olika mellan olika grupper.

Har man inte ett kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna inom driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Godkänner Tillväxtverket digitalt signerade avtal?

Ja, Tillväxtverket godkänner digitalt signerade avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren behöver kunna verifiera den digitala signaturen, det vill säga att det är angiven person som har signerat aktuellt dokument.

Hur fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid?


Fördelning av kostnader
NivåMinskad
arbets-
tid
Minskad
lön
Arbets-
givare
StatMinskad
kostnad
arbets-
givare
120 %4 %1 %15 %-19 %
240 %6 %4 %30 %-36 %
360 %7,5 %7,5 %45 %-53 %
4*80 %12 %8 %60 %-72

*Nivå 4, 80 procent arbetstidsminskning, kan endast sökas för maj, juni och juli 2020. Nivån justeras vid avstämningen.

Vad innebär en avtalsperiod?

Avtalsperioden är den period under vilken ett specifikt avtal om korttidsarbete löper. Det behöver inte nödvändigtvis vara under samma tidsram som hela stödperioden.