Tillväxtverket

Februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft. Informationen på denna sida gäller det äldre stödet som gick att söka under 2020.

Här kan du läsa om förutsättningarna för Korttidsarbete 2021

Ansök om stöd för korttidsarbete

Här kan du ansöka om stöd för korttidsarbete. Det är bra om du förbereder så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan. Då blir hanteringen smidigare och vi kan betala ut stödet snabbare.

Så förbereder du din ansökan

1. Gör vårt webbtest

Testet ger dig en snabb uppfattning om du har rätt till stöd för korttidsarbete.

Gör vårt webbtest

2. Räkna ut din första utbetalning

I beräkningshjälpen räknar du ut hur mycket du kan få i stöd. Beräkningshjälpen använder du sedan i själva ansökan.

Till beräkningshjälpen

3. Ha avtal med arbetstagarna om korttidsarbete

Så gör du för att ta fram avtal med arbetstagarna

4. Säkerställ att den som representerar företaget kan signera ansökan

Vi kan tyvärr inte hantera underskrift med BankID från flera personer. Därför ska du som signerar ansökan ha rätt att representera företaget.

Ansökan

 • Det kan ta ett par arbetsdagar innan du får ett bekräftelsemejl om att vi mottagit din ansökan.
 • För maj, juni och juli är det möjligt att söka ersättning för 80% permittering. Höjning av nivån sker i samband med avstämning. Mer om avstämning här.
 • Om du behöver ansöka om ytterligare stöd efter din första stödperiod kan du göra det i samband med avstämningen, du ska alltså inte göra en ny ansökan. Att skicka in en ny ansökan kommer förlänga handläggningen avsevärt. Behöver du komplettera din ansökan gör du det i Min ansökan.

Mer information

Detta är korttidsarbete

Här har vi sammanfattat de viktigaste punkterna.  Läs mer om korttidsarbete här.

 • Korttidsarbete är ett stöd där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 procent av lönen.
 • Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.
 • Stödet gäller för juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.
 • Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.
 • Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda vid jämförelsemånaden. Jämförelsemånaden är den kalendermånad som infaller 3 månader före den månad då ansökan inkom eller månaden som inföll 3 kalendermånader innan startmånaden för perioden som företaget söker stöd för – beroende på vilken av dessa som är tidigast.
 • Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas.
 • Arbetsgivare måste först ha gjort vad den kan för att minska kostnaden för arbetskraft, till exempel genom att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk.
 • Arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid med 20, 40 eller 60 procent. För maj, juni och juli kan arbetstiden minskas med 80%.
 • Lönetaket för stödet är 44 000 kr i månaden.
 • En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.
 • Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet går till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom och föräldraledighet är frånvaro och inkluderas inte i stödet.
 • Bidraget avser stöd för kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden. Arbetsgivare blir återbetalningsskyldiga om arbetstagare arbetar mer än den tid som stödet avser.
 • Ansökan är öppen under hela 2020.
 • Ansökan ska senast ha kommit in till Tillväxtverket inom två kalendermånader från utgången av stödmånaden, dvs i juni kan man söka för april och framåt.
 • Pengarna kan inte ta slut. Stödet är ett rättighetsstöd. Alla företag som har rätt till stödet kommer att få stödet.

Instruktionsfilmer

Uppgifter att ta fram till din ansökan

Här beskrivs kortfattat de uppgifter du behöver till din ansökan:

Dina uppgifter:
Här fyller du i uppgifter om det företag du söker stöd för. Här ska du ange:

 • Organisationsnummer (ange organisationsnummer med 10 siffror).
 • Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan).
 • Bankuppgifter för utbetalning om du blir beviljad stöd.
 • Kontaktuppgifter.
 • Belopp, period och antal anställda du söker stöd för. Här finns ett räkneverktyg som hjälper dig att ta fram rätt belopp.
 • Om du har färre än 50 anställda behöver du bifoga uträkningen du fått fram via räkneverktyget. Har du fler än 50 anställda kan du bifoga eget räkneunderlag.

Bakgrundsfrågor
Du kommer att få svara på ett antal grundläggande frågor kring din verksamhet och den situation företaget befinner sig i. Frågorna är ja- och nej-frågor.

Signera och skicka in
Du signerar din ansökan med bank-id. När du signerar din ansökan ska du också intyga att du har rätt att företräda sökanden, att uppgifterna i ansökan är fullständiga och uppriktiga, att du känner till att falska uppgifter medför återbetalningsskyldighet och är straffbart. Du får också information om att Tillväxtverket kontrollerar uppgifterna i ansökan mot register hos Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.

Vad händer sen?

Under tiden vi behandlar din ansökan

Efter var tredje stödmånad behöver du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd. Läs mer om avstämning här.