Tillväxtverket

Avstämning korttidsarbete

Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd.

Så går avstämningen till

Avstämningen äger rum i slutet på tredje stödmånaden, har du fått stöd från 16 mars ska du alltså gör din avstämning 1 juni. Då har du två veckor på dig att göra avstämningen. Observera att nu gällande lag om korttidsarbete säger att om avstämningen inte skickas in i tid, är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

I avstämningen ska du sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden. Det innebär bland annat att du justerar arbetad tid för anställda som stödet omfattar, om den skiljer sig från den arbetstid du sökt medel för. Anställda kan ha varit sjuka, vabbat, haft semester eller annan frånvaro. Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att du blir återbetalningsskyldig av för mycket utbetalt stöd.

När avstämningen öppnar får du ett mejl med länk till tjänsten där du kan göra avstämning och söka ytterligare stöd.

Du kan ändra de här uppgifterna:

  • Lägga till nya anställda som omfattas av samma stöd- och avstämningsmånad
  • Avtalsnivå avseende arbetstids- och löneminskning
  • Ordinarie lön

Du ska också redovisa följande uppgifter för varje anställd:

  • Ordinarie arbetstid (i timmar)
  • Den faktiska arbetstidsminskningen, det vill säga hur mycket den anställde gått ned i tid under perioden som avstämningen gäller
  • Faktisk löneminskning, det vill säga hur mycket den anställde gått ned i lön under perioden som avstämningen gäller
  • Antal frånvarodagar som den anställde haft under perioden.

Söka ytterligare stöd

Om du vill ansöka om mer stöd, ska du göra det i samband med avstämningen. Du ska alltså inte göra en ny, separat ansökan.

För månaderna maj, juni och juli är det möjligt att permittera på 80 procent. Om nivån för arbetstiden ändras (oavsett om den ändras till 20, 40, 60 eller 80 procent) ska ett nytt avtal som gäller för den nya nivån tas fram med de anställda. Läs mer om ändrade stödnivåer här.

Tjänsten öppnar 1 juni

Från om med 1 juni kommer vi öppna tjänsten där du som sökt stöd från mars ska göra en avstämning och har möjlighet att söka ytterligare stöd. Du kommer också att få ett påminnelsemejl från oss i samband med att avstämningen öppnar.