Tillväxtverket

Ny hantering vid sen avstämning

Från och med den 1 november 2021 kommer företag som inte skickat in sin avstämning i tid att få ett föreläggande från Tillväxtverket.

Efter årsskiftet får företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning.

Föreläggande vid sen avstämning

Från och med 1 november 2021 kommer företag som inte har skickat in sin avstämning i tid att få ett föreläggande, en uppmaning, om att skicka in avstämningen. Du har då 30 dagar på dig att skicka in avstämningen. Om du inte skickar in avstämningen fattar Tillväxtverket beslut utifrån den information vi har, vilket kan leda till att företaget blir skyldigt att betala tillbaka preliminärt stöd.

Så här gör du avstämning om du fått ett föreläggande

Om du har fått ett föreläggande om att skicka in en avstämning går du in i ditt ärende via Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och fyller i din avstämning, signerar och skickar in.

Läs mer om avstämning av korttidsstöd 2020

Läs mer om avstämning av korttidsstöd 2021

När du skickat in din avstämning kommer Tillväxtverket att göra en slutgiltig bedömning av din nya avstämning. Avstämningen kan resultera i att du har rätt till ytterligare stöd för perioden, eller att du blir återbetalningsskyldig för en del av eller allt preliminärt stöd.

Anstånd med avstämning under föreläggandetiden

Du har 30 dagar på dig att lämna in din avstämning. Har du särskilda skäl kan du få anstånd med att lämna in avstämningen senare.

Särskilda skäl kan vara:

 • Att företrädare eller ansvarig anställd hos arbetsgivaren har drabbats av sjukdom eller råkat ut för en olyckshändelse.
 • Att ett avgörande tekniskt fel har inträffat hos arbetsgivaren eller en leverantör som påverkar möjligheten att lämna in avstämning.
 • Att arbetsgivaren har ett löne- och redovisningssystem som gör att uppgifterna som behövs för avstämningen inte kan tas fram i tid.

Söka anstånd

Lämna in din ansökan om anstånd i god tid före sista datum för avstämning.

Om du vill söka anstånd gör du det via kompletteringsformuläret som du hittar via ditt ärende i Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du av någon anledning inte har möjlighet att logga in i Min ansökan ska du kontakta vår tekniska support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ange anledningen till att du inte kan logga in och anledningen till att du vill ansöka om anstånd. Vi tar inte emot anståndsansökan på telefon.

Information till företag som varit sena med avstämningen innan den 1 november och som ännu inte fått beslut om återkrav

Har du redan skickat in din avstämning, men för sent enligt det datum som framgår i ditt beslut?

Då behöver du inte göra något. Tillväxtverket kommer att fortsätta handläggningen som om avstämningen skickats in i tid.

Har din deadline för avstämning passerat, men du har inte skickat in den till Tillväxtverket?

Du kommer att ha 30 dagar på dig att skicka in din avstämning efter det att du fått ett föreläggande. Du skickar in din avstämning genom att gå in i ditt ärende via Min ansökan, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fylla i din avstämning, signera och skicka in.  

Information till företag som har fått beslut om återkrav på grund av sen avstämning

Har du fått ett lagakraftvunnet beslut om återkrav?

Då har du möjlighet att lämna in en ny anmälan om avstämning från 1 januari 2022.

Har du överklagat Tillväxtverkets beslut om återkrav och det ligger hos förvaltningsrätten?

Då har ditt beslut om återkrav inte vunnit laga kraft. För att ha möjlighet att lämna in en ny anmälan om avstämning under 2022 behöver du återkalla din överklagan hos förvaltningsrätten.

Ny anmälan om avstämning

Från och med 1 januari 2022 gäller följande för dig som fått beslut om återkrav på grund av sen eller inte inskickad avstämning:

 • Företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning har rätt att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Detta gäller för företag som beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021.
 • Anmälan om att du vill göra en ny avstämning enligt ovan ska göras mellan 1 januari och 30 april 2022.
 • Beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning ska ha vunnit laga kraft för att det ska vara möjligt att skicka in en ny anmälan om avstämning.
 • Ett överklagat beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning har inte vunnit laga kraft. Överklagan behöver därför återkallas, först därefter kan företaget skicka in en ny anmälan om avstämning. Har du överklagat tidigare beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning? Då kan du kan återkalla din överklagan genom att kontakta förvaltningsrätten i Stockholm. Återkallandet ska göras skriftligt.
 • Företag som fått ett återkrav och betalat det ges tillfälle att skicka in en ny avstämning och får därmed möjlighet att få tillbaka de inbetalade pengarna.

Tänk på att möjligheten att lämna in en ny avstämning endast gäller företag som fått ett beslut om återkrav med anledning av att avstämningen skickats in för sent eller inte alls. Inga andra återkrav ger rätt att skicka in en ny anmälan om avstämning. Beslut om avslag eller avvisning ger inte heller rätt att skicka in en ny anmälan om avstämning.

Vem har rätt att göra en ny anmälan om avstämning?

Exempel på vem som har rätt att göra en ny anmälan om avstämning:

 • Du som har fått beslut om återkrav på grund av att din avstämning för stöd vid korttidsarbete under perioden 16 mars 2020 – 30 juni 2021 inte lämnades in i tid.
 • Du som har fått beslut om återkrav på grund av att du inte skickat in din avstämning.

Exempel på grunder som inte ger rätt att göra en ny anmälan om avstämning:

 • Beslut om återkrav på grund av någon annan anledning än utebliven eller sen avstämning.
 • Beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning som ännu inte vunnit laga kraft.
 • Beslut om avslag eller avvisning omfattas inte av lag om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete. Exempelvis ger inte endast ett beslut om avvisning av ansökan om ytterligare preliminärt stöd, eller ett beslut om avvisning av förlängt godkännande, rätt att göra en ny anmälan om avstämning.

Ny anmälan om avstämning görs i två steg, så här gör du:

Steg 1: Anmälan om ny avstämning

Mellan 1 januari och 30 april 2022 kan du anmäla att du vill göra en ny avstämning.

Först gör du en anmälan om att du vill skicka in en ny avstämning. Anmälan gör du genom att skicka in en komplettering.

 • Öppna ditt ärende via Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och använd dig av kompletterings­formuläret. Välj alternativet “Jag vill skicka in ny avstämning”.
 • Signera och skicka in din anmälan (komplettering). Du behöver inte skriva ett meddelande eller bifoga något.
 • Tänk på att om du har flera ärenden med beslut om återkrav på grund av att du inte skickat in din avstämning i tid, så ska du i varje ärende göra en komplettering om att du vill skicka in en ny avstämning.

Tillväxtverket kontrollerar att du har rätt att göra en ny avstämning samt vilken period du har rätt att stämma av på nytt.

Vi återkopplar till dig genom ett meddelande på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du bedöms ha rätt att göra en ny avstämning eller inte. Du får även ett mejl. Har du rätt att göra en ny avstämning, får du information om vilka perioder du har rätt att stämma av på nytt.

Du kommer få ett separat mejl från Tillväxtverket när avstämningen öppnar. Då är det dags för dig att skicka in en ny avstämning enligt steg två nedan, som innebär att du skickar in detaljerad information om din permitterade personal.

Steg 2: Skicka in din nya avstämning

När du fått information från Tillväxtverket att anmälan är öppen enligt steg 1 ovan, kan du logga in på Min ansökan och skicka in din nya avstämning.

 • Öppna ditt ärende via Min ansökan. Klicka på “Fyll i avstämningen och skicka in” och gör sedan din avstämning. Om du tidigare skickat in en avstämning för perioden men för sent, kan du i Mina sidor klicka på knappen ”Händelser” och se hur din tidigare avstämning, som du nu vill skicka in på nytt, såg ut när du skickade in den.
 • Uppgifterna om ditt företag är redan ifyllda och du behöver inte lägga till ytterligare information om ditt företag.
  I avsnittet med rubriken “Avstämning” kan du justera informationen och lägga till uppgifter för den period som återkravet gällde när du skickar in en ny avstämning.
 • Under rubriken "Resultat" ser du en sammanställning av stödbeloppet för avstämningen.
 • Förhandsgranska din avstämning och kontrollera dina uppgifter.
 • Signera avstämningen med BankID och skicka in. Du kommer få en bekräftelse till din mejl när din avstämning skickats in.

Tillväxtverket kommer att handlägga din avstämning och du får ett beslut. Beslutet publiceras i Min ansökan och du kommer även få en notis via mejl.

Då avstämningen tidigare uteblivit eller lämnats in för sent, har perioden inte prövats av Tillväxtverket förut. Vi kommer därför kontrollera de uppgifter som ni lämnar i samband med avstämningen, vilket innebär att vi kan komma att avslå ansökan om stöd exempelvis för vissa perioder eller för hela perioden som stäms av på nytt.

Stödbeloppet för den nya avstämningen kan bli detsamma, mindre än eller högre än det belopp som tidigare återkrävts. Om du har rätt till ytterligare stöd kommer ditt företag att få en utbetalning till det konto du angav i ansökan.

Tänk på att det kan ta några arbetsdagar från Tillväxtverkets beslut tills det att beloppet kommer in på kontot.