Tillväxtverket

Föreläggande vid sen avstämning

Från och med den 1 november 2021 kommer företag som inte skickat in sin avstämning i tid att få ett föreläggande från Tillväxtverket.

Föreläggande vid sen avstämning

Från och med 1 november 2021 kommer företag som inte har skickat in sin avstämning i tid att få ett föreläggande, en uppmaning, om att skicka in avstämningen. Du har då 30 dagar på dig att skicka in avstämningen. Om du inte skickar in avstämningen fattar Tillväxtverket beslut utifrån den information vi har, vilket kan leda till att företaget blir skyldigt att betala tillbaka preliminärt stöd.

Så här gör du avstämning om du fått ett föreläggande

Om du har fått ett föreläggande om att skicka in en avstämning går du in i ditt ärende via Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och fyller i din avstämning, signerar och skickar in.

Läs mer om avstämning av korttidsstöd 2020

Läs mer om avstämning av korttidsstöd 2021

När du skickat in din avstämning kommer Tillväxtverket att göra en slutgiltig bedömning av din nya avstämning. Avstämningen kan resultera i att du har rätt till ytterligare stöd för perioden, eller att du blir återbetalningsskyldig för en del av eller allt preliminärt stöd.

Anstånd med avstämning under föreläggandetiden

Du har 30 dagar på dig att lämna in din avstämning. Har du särskilda skäl kan du få anstånd med att lämna in avstämningen senare.

Särskilda skäl kan vara:

  • Att företrädare eller ansvarig anställd hos arbetsgivaren har drabbats av sjukdom eller råkat ut för en olyckshändelse.
  • Att ett avgörande tekniskt fel har inträffat hos arbetsgivaren eller en leverantör som påverkar möjligheten att lämna in avstämning.
  • Att arbetsgivaren har ett löne- och redovisningssystem som gör att uppgifterna som behövs för avstämningen inte kan tas fram i tid.

Söka anstånd

Lämna in din ansökan om anstånd i god tid före sista datum för avstämning.

Om du vill söka anstånd gör du det via kompletteringsformuläret som du hittar via ditt ärende i Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du av någon anledning inte har möjlighet att logga in i Min ansökan ska du kontakta vår tekniska support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ange anledningen till att du inte kan logga in och anledningen till att du vill ansöka om anstånd. Vi tar inte emot anståndsansökan på telefon.

Information till företag som varit sena med avstämningen innan den 1 november och som ännu inte fått beslut om återkrav

Har du redan skickat in din avstämning, men för sent enligt det datum som framgår i ditt beslut?

Då behöver du inte göra något. Tillväxtverket kommer att fortsätta handläggningen som om avstämningen skickats in i tid.

Har din deadline för avstämning passerat, men du har inte skickat in den till Tillväxtverket?

Du kommer att ha 30 dagar på dig att skicka in din avstämning efter det att du fått ett föreläggande. Du skickar in din avstämning genom att gå in i ditt ärende via Min ansökan, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fylla i din avstämning, signera och skicka in.  

Information till företag som har fått beslut om återkrav på grund av sen avstämning

Har du fått ett beslut om återkrav som vunnit laga kraft?

Då har du möjlighet att lämna in en ny anmälan om avstämning från 1 januari 2022.

Har du överklagat Tillväxtverkets beslut om återkrav och det ligger hos förvaltningsrätten?

För att kunna lämna in en ny anmälan om avstämning måste du ha ett beslut om återkrav på grund av sen avstämning som fått laga kraft. Om du har överklagat ett beslut om återkrav och det ligger hos förvaltningsrätten behöver ärendet avslutas hos domstolen innan du kan lämna in en ny anmälan om avstämning. Ett ärende hos förvaltningsrätten kan avslutas antingen genom dom eller genom att du som sökande återkallar den delen av ditt överklagande som handlar om återkrav på grund av sen avstämning. Kontakta förvaltningsrätten om du vill återkalla överklagandet eller vill ha information om när dom förväntas i ditt ärende.