Tillväxtverket

Efter beslut

Om du anser att Tillväxtverkets beslut är felaktigt kan du begära omprövning eller överklaga beslutet.

Om du är missnöjd med eller tycker Tillväxtverket tagit ett felaktigt beslut kan du begära att Tillväxtverket omprövar beslutet. Omprövning innebär att Tillväxtverket tar del av dina synpunkter och eventuell kompletterande information till ditt ärende för att göra en ny prövning.

Om du anser att Tillväxtverket fattat ett felaktigt beslut i ditt ärende, har du även möjlighet att överklaga inom tre veckor. När domstolen fattat beslut tar det tre veckor innan domen vinner laga kraft och Tillväxtverket kan hantera ärendet.