Tillväxtverket

Efter beslut

När Tillväxtverket fattat beslut i ett ärende syns det i Min ansökan. Tänk på att det kan ske saker även efter det att beslut fattats i ditt ärende.

Ut- och inbetalning

Om du ska få en utbetalning kommer ditt företag att få pengarna till det konto du angav i ansökan. Tänk på att det kan ta några arbetsdagar innan pengarna kommer in på kontot.

Om du ska betala tillbaka och inte överklagar beslutet kommer du att få inbetalningsuppgifter till din e-postadress efter ungefär fyra veckor. När du har fått inbetalningsuppgifter har du 30 dagar på dig att betala. Om du inte betalar skulden i tid tillkommer ränta enligt räntelagen. Vill du betala innan du fått inbetalningsuppgifterna finns information om inbetalning i Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du redan har gjort en inbetalning kommer den summan att vara avdragen när du får inbetalningsuppgifterna.

Om du överklagar beslutet och inte får rätt kommer inbetalningsuppgifter att skickas till dig när domstolens avgörande inte längre kan överklagas.

Ny hantering vid sen avstämning

Från och med 1 november 2021 får företag som inte har skickat in sin avstämning i tid ett föreläggande, en uppmaning, om att skicka in avstämningen. Du har då 30 dagar på dig att skicka in avstämningen.

Om du har fått ett beslut om återkrav på grund av en sent inskickad avstämning och betalat tillbaka utbetalt stöd får du från och med 1 januari 2022 möjlighet att göra en ny avstämning. Detta gäller för företag som beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021.

Omprövning och överklagan

Om du är missnöjd med eller tycker Tillväxtverket tagit ett felaktigt beslut kan du begära att Tillväxtverket omprövar beslutet. Omprövning innebär att Tillväxtverket tar del av dina synpunkter och eventuell kompletterande information till ditt ärende för att göra en ny prövning.

Om du anser att Tillväxtverket fattat ett felaktigt beslut i ditt ärende, har du möjlighet att överklaga inom tre veckor. När domstolen fattat beslut tar det tre veckor innan domen får laga kraft och Tillväxtverket kan hantera ärendet.