Tillväxtverket

Avtal med arbetstagarna

Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal. Så här gör du för att ta fram ett avtal.

Om ni har kollektivavtal

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. Du kan informera facket och kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidsarbete, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer info kring detta.

Inget kollektivavtal - ta fram eget avtal

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer).

Avtalen kan ingås för att gälla retroaktivt från 16 mars 2020.

Ändrad nivå på arbetstiden

Om nivån för arbetstiden ändras (oavsett om den ändras till 20, 40, 60 eller 80 procent) kan man justera det befintliga avtalet med den nya överenskomna nivån alternativt kan ett nytt avtal som gäller för den nya nivån tas fram.

Under perioden 1 maj–31 juli 2020 kan den anställdes arbetstidsminskning uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid och löneminskning vid en sådan arbetstidsminskning uppgå till 12 procent av ordinarie lön.

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid(Lönetaket är 44 000 kronor i månaden)

Nivå

Minskad
arbets-
tid

Minskad
lön

Arbets-
givare

Stat

Minskad
kostnad
arbets-
givare

1

20 %

4 %

1 %

15 %

-19 %

2

40 %

6 %

4 %

30 %

-36 %

3

60 %

7,5 %

7,5 %

45 %

-53 %

4*

80 %

12 %

8 %

60 %

-72

*Nivå 4, 80 procent arbetstidsminskning, kan endast sökas för maj, juni och juli 2020. Nivån justeras vid avstämningen.

Förslag till avtalsmall

Nedan finns vårt förslag till avtalsmall för korttidsarbete. För att fylla i formuläret, ladda ner det till din dator. Öppna det sedan i Adobe Acrobat för att fylla i uppgifterna. Du kan installera Adobe Reader gratis här . Du kan även ladda ner Adobe Reader-appen från Play Butik eller App Store.

Avtal om korttidsarbetePDF