Tillväxtverket

Frånvaro korttids­arbete

Här kan du läsa om vad som räknas som frånvaro i korttidsstödet, och hur du redovisar det i avstämningen.

Ange det antal dagar under perioden som den anställda varit frånvarande på grund av:

 • Semesterdagar
 • Vård av barn
 • Dagar med sjukfrånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen
 • Föräldraledighet som inte räknats av från den ordinarie lönen
 • Facklig förtroendetid

Lägg ihop frånvaron och fyll i antal hela dagar som den anställda varit borta.

Exempel på när den anställdas frånvaro inte ingår i beräkningen av stödet:

 • En anställd har deltagit i korttidsarbete från 16 mars till 31 maj.
 • Mellan 13 och 17 april (fem dagar) var personen sjuk
 • Mellan 20 och 23 maj (fyra dagar) var personen frånvarande på grund av vård av barn.
 • Totala frånvaron för april och maj blir nio dagar.

Mer om frånvaro

Så redovisar du frånvarodagar

Endast hela frånvarodagar ska räknas med. Detta innebär att om du till exempel VAB:ar del av dag ska ingen frånvaro anges.

Detta gäller dock bara frånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen. Om du exempelvis är föräldraledig och detta räknats av från den ordinarie lönen, så justeras istället den ordinarie arbetstiden.

Sammanghängande frånvaro längre än en vecka

Sammanhängande frånvarodagar, till exempel en eller flera semesterveckor,
föräldraledighet, sjukdagar eller vab ska fyllas i med vilodagar inräknat. Vilodagar är
exempelvis lördag och söndag för en anställd som har sin ordinarie arbetstid måndag -
fredag.

Exempel:

Amir korttidsarbetar 1 juli - 31 juli och har 10 semesterdagar med start från måndag 6 juli till och med fredag 17 juli. Hans ordinarie arbetstid är måndag till fredag.

Följande frånvarodagar ska du summera för Amir under juli:

 • 10 semesterdagar (måndag-fredag 6-10, 13-17 juli)
 • 4 vilodagar (lördag-söndag 11-12, 18-19 juli)
 • Totalt : 14 dagar

Redovisa frånvaro för föräldralediga och deltidssjukskrivna