Tillväxtverket

Faktisk löne- och arbets­tids­minskning

Här kan du läsa om hur vi räknar ut faktisk arbets- och lönetidsminskning.

Faktisk arbetstidsminskning

Faktisk arbetstidsminskning är den minskade arbetstiden delat med den ordinarie arbetstiden. Du räknar båda i timmar. När du gör din avstämning visas faktisk arbetstidsminskning i procent och är en tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning.

Faktisk löneminskning

Faktisk löneminskning är den minskade lönen den anställda haft under korttidsarbetet. När du gör din avstämning visas faktisk löneminskning i procent och är en tillämpad genomsnittlig löneminskning.

Gränser för rätt till stöd

I tabellen nedan ser du inom vilka gränser faktisk arbetstids- och löneminskning ska vara för att du ska ha rätt till stöd.

Tabellen nedan visar inom vilka gränser faktisk arbetstids- och löneminskning ska vara för att du ska ha rätt till stöd.

Avtalad arbetstidsminskning

Faktisk arbetstidsminskning (som ger rätt till stöd)

Faktisk löneminskning (som ger rätt till stöd)

20%

20-100 %

3,5 - 4,5 %

40%

40-100 %

5,5 - 6,5 %

60%

60-100 %

7,0 -8,0 %

80%

80-100 %

11,5 - 12,5 %

.

Mer information

I Min ansökan har vi tidigare presenterat en beräkning utifrån den information du fyllt i om
dina anställda. Vi beskriver här vilka principer som vi utgår ifrån när beräkningen görs. Beräkning av stödbelopp påverkas också av:

 • Den anställda korttidsarbetar under hela kalendermånader. t.ex. från 1 april till 30 september
 • Den anställda har samma nivå av arbetstidsminskning, t.ex. 60%, under en hel månad.

Vårt val av beräkning och bedömning påverkas också av:

 • Den anställda var uppsagd under tiden för korttisdarbete
 • Det funnits flera avtalsperioder under stödperioden

Om vi behöver mer information för att kunna bedöma och beräkna
faktisk löne- och arbetstidsminskning kontaktar vi dig.

Så här räknar vi faktisk löneminskning

Faktisk löneminskning:

(ordinarie månadslön - månadslön under korttidsarbete) / lönen som stödet beräknas på.

Lönen stödet beräknas på är:

(ordinarie månadslön / dagar i månad) x antalet dagar med korttidsarbete.
Ordinarie månadslön i beräkning av stöd är begränsat till 44 000 kronor.

Om flera månader har samma avtalade nivå läggs lönerna för de olika månaderna ihop. Sen beräknas den procentuella löneminskningen.

Beräkningen av faktisk löneminskning räknar månader med endast en avtalad nivå. I de fall där korttidsarbete pågår under en del av en månad, till exempel 1 - 20 april, antas det i beräkningen att för den andra delen av månaden utan korttidsarbete (21 - 30 april) betalas ut en ordinare lön (motsvarande 10 dagar av 30).

Exempel:

En anställd har korttidsarbetat från 1 - 20 april på nivå 1. Nivå 1 innebär en arbetstidsminskning på 20 procent.

Den anställdas ordinarie månadslön är 30 000 kronor.

Mellan den 21 - 30 april har personen arbetat enligt ordinarie arbetstid. Vid beräkningen antas det att ordinarie lön har betalats för perioden 21 - 30 april (10 dagar) med 30 000/30 x 10 = 10 000 kronor.

Lönen stödet beräknas på är i det här exemplet: 30 000/30 x 20 = 20 000 kronor.

Räkneexempel faktisk löneminskning

Exempel 1, korttidsarbete under april:

En anställd har korttidsarbetat från 1 april till 30 april på nivå 3 - 60 procent minskad arbetstid.

 • Ordinarie månadslön är: 22 000 kronor
 • Månadslön under korttidsarbete är: 20 350 kronor
 • Lön som stödet beräknas på (april): (22 000/ 30) x 30 = 22 000 kronor
 • Faktisk löneminskning: (22 000 - 20 350) / 22 000 = 0,075 = 7,5 procent

Exempel 2, korttidsarbete del av en månad:

En anställd har korttidsarbetat från 16 mars till 31 mars på nivå 2 - 40 procent minskad arbetstid.

 • Ordinarie månadslön är: 22 000 kronor
 • Månadslön under korttidsarbete är:
  • Ordinarie månadslön för 1 - 15 mars (15 dagar): (22 000/31) x 15 = 10 645 kronor
  • 94 procent av ordinarie månadslön för 16 - 31 mars(16 dagar): 0,94 x (22 000/31) x 16 = 10 674 kronor
  • Månadslön under korttidsarbete i mars är: 10 645 + 10 674 = 21 319 kronor
 • Lön som stödet beräknas på (16 dagar i mars): (22 000/31) x 16 = 11 355 kronor
 • Faktisk löneminskning: (22 000 - 21 319) / 11 355 = 0,06 = 6 procent

Exempel 3, korttidsarbete flera månader:

En anställd har korttidsarbetat från 16 mars till 30 april på nivå 3 - 60 procent minskad arbetstid.

 • Ordinarie månadslön är: 22 000 kronor
 • Månadslön under korttidsarbete i mars är:
  • Ordinarie månadslön för 1 - 15 mars (15 dagar): 22 000/31 x 15 = 10 645 kronor
  • 92,5 procent av ordinarie månadslön för 16 - 31 mars (16 dagar): 0,925 x 22 000/31 x 16 = 10 503 kronor
  • Månadslön under korttidsarbete i mars är: 10 645 + 10 503 = 21 148 kronor
 • Månadslön under korttidsarbete i april är: 92,5 procent av ordinarie månadslön för hela månaden: 0,925 x 22 000 = 20 350 kronor

Lön som stödet beräknas på:

 • 16 dagar i mars: (22 000/31) x 16 = 11 355 kronor
 • Hela april: (22 000/30) x 30 = 22 000 kronor
 • Summa (mars + april): 11 355 + 22 000 = 33 355 kronor

Summa ordinarie månadslön (mars + april): 22 000 + 22 000 = 44 000 kronor

Summa lön under korttidsarbete (mars + april): 21 148 + 20 350 = 41 498 kronor

Faktisk löneminskning:
(44 000 - 41 498) / 33 355 = 0,075 = 7,5 procent

Faktisk löneminskning - beräkning av gränser - lön under 44 000

Den ordinarie och minskade lönen kan ge en faktisk löneminskning som inte uppfyller nivån i avtalet. Efter stödperiodens slut ska löneminskningen uppfylla nivån i ditt avtal. Gör den inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka stöd. Det här kontrollerar vi i din sista avstämning.

Tabellen nedan visar inom vilka gränser faktisk löneminskning ska vara för att du ska ha rätt till stöd.

Gränser för faktisk löneminskning som ger rätt till stöd
Avtalad
arbetstids-
minskning


Faktisk löneminskning (som ger rätt till stöd)

Lön under korttidsarbete (som ger rätt till stöd)


20%

3,5 - 4,5 %

95,5 - 96,5 % av ordinarie lön

40%

5,5 - 6,5 %

93,5 - 94,5 % av ordinarie lön

60%

7,0 - 8,0 %

92,0 - 93,0 % av ordinarie lön

80%

11,5 - 12,5 %

87,5 - 88,5 % av ordinarie lön

Så här räknar vi ut högsta och lägsta nivå, exempel:

En anställd har korttidsarbetat från 16 mars till 30 april på nivå 3 - 60 procent minskad arbetestid och 7-8 procent minskad lön.

Ordinarie månadslön: 22 000 kronor

Lägsta möjliga lön under korttidsarbete mars - april för att uppfylla rätten till stöd:

Mars: (22 000/31) x 15 + (22 000/31) x 16 x 0,92 = 21 092 kronor

April: (22 000/30) x 30 x 0,92 = 20 240 kronor

Högsta möjliga lön under korttidsarbete mars-april för att uppfylla rätten till stöd:

Mars: (22 000/31) x 15 + (22 000/31) x 16 x 0,93 = 21 205 kronor

April: (22 000/30) x 30 x 0,93 = 20 460 kronor

Eftersom exemplet omfattar två månader räknas lönerna samman innan bedömning. Det vill säga, bedömningen av lönenivån sker inte på en månadslön i taget, den görs över hela perioden då nivån av minskad arbetstid är samma för båda månaderna.

Lön för mars-april

Ordinarie lön: 22 000 + 22 000 = 44 000 kronor

Lägsta möjliga lön för rätt till stöd: 21 092 + 20 240 = 41 332 kronor

Högsta möjliga lön för rätt till stöd: 21 205 + 20 460 = 41 665 kronor

Faktisk löneminskning - beräkning av gränser - lön över 44 000

Den ordinarie och minskade lönen kan ge en faktisk löneminskning som inte uppfyller nivån i avtalet. Efter stödperiodens slut ska löneminskningen uppfylla nivån i ditt avtal. Gör den inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka stöd. Det här kontrollerar vi i din sista avstämning.

Belopp över 44 000 kronor kontrolleras inte då det ligger över maxlönen för
korttidsarbete. Tabellen nedan visar inom vilka gränser faktisk löneminskning ska vara för att du ska ha rätt till stöd.

Gränser för faktisk löneminskning som ger rätt till stöd

Avtalad arbetstidsminskning

Lägsta lön under korttidsarbetet som ger rätt till stöd

Högsta lön under korttidsarbetet som ger rätt till stöd

20 %

95,5 % av 44 000 kr

Ordinarie lön minus 3,5 % av 44 000 kr

40 %

93,5 % av 44 000 kr

Ordinarie lön minus 5,5 % av 44 000 kr

60 %

92 % av 44 000 kr

Ordinarie lön minus 7,0 % av 44 000 kr

80 %

87,5 % av 44 000 kr

Ordinarie lön minus 11,5 % av 44 000 kr

Så här räknar vi ut högsta och lägsta nivå, exempel

En anställd har korttidsarbetat från 16 mars till 30 april på nivå 3 - 60 procent minskad arbetstid och 7-8 procent minskad lön.

Ordinarie månadslön: 54 000 kronor

Lägsta möjliga lön under korttidsarbete mars - april för att uppfylla rätten till stöd:

Mars: (44 000/31) x 15 + (44 000/31) x 16 x 0,92 = 42 184 kronor

April: 44 000 x 0,92 = 40 480 kronor

Högsta möjliga lön under korttidsarbete mars-april för att uppfylla rätten till stöd:

Mars: 54 000 - (44 000/31) x 16 x 0,07 = 52 410 kronor

April: 54 000 - 44 000 x 0,07 = 50 920 kronor

Eftersom exemplet omfattar två månader räknas lönerna samman innan bedömning. Det vill säga, bedömningen av lönenivån sker inte på en månadslön i taget, den görs över hela perioden då nivån av minskad arbetstid är samma för båda månaderna.

Lön för mars-april

Ordinarie lön: 54 000 + 54 000 = 108 000 kronor

Lägsta möjliga lön för rätt till stöd: 42 184 + 40 480 = 82 664 kronor

Högsta möjliga lön för rätt till stöd: 52 410 + 50 920 = 103 330 kronor

Så räknar vi faktisk arbetstidsminskning

Faktisk arbetstidsminskning:

(ordinarie arbetstid - arbetstid under korttidsarbete) / ordinarie arbetstid.

Faktisk arbetstidsminskning - gränser för rätt till stöd

Den ordinarie och minskade arbetstiden kan ge en faktisk arbetstidsminskning som inte uppfyller nivån i avtalet. Efter stödperiodens slut ska arbetstidsminskningen uppfylla nivån i ditt avtal. Gör den inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka stöd. Det här kontrollerar vi i din sista avstämning.

Tabellen nedan visar inom vilka gränser faktisk arbetstidsminskningen ska vara för att du ska ha rätt till stöd.

Avtalad arbetstidsminskning

Faktisk arbetstidsminskning (som ger rätt till stöd)

20%

20-100 %

40%

40-100 %

60%

60-100 %

80%

80-100 %

.