Tillväxtverket

Efter avstämning

När du har gjort din avstämning kommer du få ett beslut. Det kan dock ta längre tid än det gjorde vid ansökan.

Vad händer när du fått beslutet?

  • Om du fått beslut om att du är berättigad till ytterligare stöd kommer det resterande beloppet att betalas ut till dig.
  • Om avstämningen visar att du fått för mycket utbetalat stöd kommer det räknas av i en eventuell kommande ansökan om ytterligare stöd.
  • Om du har begärt förlängning och fått den beviljad kommer du vid avstämning nummer två att kunna ansöka om ytterligare stöd för de tre resterande månaderna.

Ändringar eller kompletteringar

Om du upptäcker något fel i din avstämning ber vi dig fylla i detta webbformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med information om vad du vill rätta. Observera att handläggningstiden förlängs avseevärt vid ändringar i ansökan.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga beslutet du fått ska det göras inom tre veckor. I själva beslutet finns information om hur du går tillväga för att överklaga.

Göra ny avstämning igen om tre månader

Du kommer om tre månader behöva göra en ny avstämning. Det kommer du behöva göra oavsett om du sökt mer stöd den här gången eller inte, eftersom det första beslutet avsåg sex månader.