Tillväxtverket

Beräkning­s­­underlag för företag med fler än 25 korttids­­anställda

I avstämningen ska det skickas in uppgifter om varje anställd. För att underlätta för företag med fler än 25 korttidsanställda har vi tagit fram beräkningsunderlag i Excel som ni kan fylla i och bifoga avstämningen, istället för det webbformulär som finns i Min ansökan. Det går dock bra att använda webbformuläret om du föredrar det. Du kan inte använda en egen Excel utan måste välja mellan den som Tillväxverket tagit fram eller webbformuläret.

Uppgifter om avstämningsperioden

I ansökan behöver du endast summera uppgifterna från underlaget och:

  • ange totalt berättigat stöd utifrån det faktiska korttidsarbetet under avstämningsperioden*,
  • antal anställda, samt
  • bifoga underlaget.

Beräkningshjälp om avstämningsperiod för företag med fler än 25 anställda:

Beräkningsunderlag ExcelExcel

Beräkningsunderlag Excel för stora företag (3000 rader)Excel

* Observera att du måste ange start- och slutdatum i beräkningshjälpen för att alla avstämningsmånader ska visas i filen.

Om företaget har fler än 2999 anställda behöver du använda flera filer och sedan summera summan från filerna och skriva in summan i webbformuläret samt bifoga samtliga filer.

Ansökan om ytterligare stöd

I ansökan behöver du endast summera uppgifterna från underlaget och:

  • ange totala sökta stödet,
  • stödperiod,
  • antal anställda, samt
  • bifoga underlaget.

Beräkningshjälp ytterligare stöd för företag med fler än 25 anställda.Excel

Beräkningshjälp ytterligare stöd för stora företag (3000 rader).Excel