Tillväxtverket

Beräkning­s­­underlag för företag med fler än 25 korttids­­anställda

I avstämningen ska det skickas in uppgifter om varje anställd. För att underlätta för företag med fler än 25 korttidsanställda har vi tagit fram beräkningsunderlag i Excel som ni kan fylla i och bifoga avstämningen, istället för det webbformulär som finns i Min ansökan. Det går dock bra att använda webbformuläret om du föredrar det.

Uppgifter om avstämningsperioden

I ansökan behöver du endast summera uppgifterna från underlaget och:

  • ange totalt berättigat stöd utifrån det faktiska korttidsarbetet under avstämningsperioden*,
  • antal anställda, samt
  • bifoga underlaget.

Beräkningshjälp om avstämningsperioden för företag med fler än 25 anställda.Excel

* Observera att du måste ange start och slutdatum i beräkningshjälpen för att alla avstämningsmånader ska visas i filen.

Om företaget har fler än 999 anställda behöver du använda flera filer och sedan summera summan från filerna och skriva in summan i webbformuläret samt bifoga samtliga filer.

Ansökan om ytterligare stöd

I ansökan behöver du endast summera uppgifterna från underlaget och:

  • ange totala sökta stödet,
  • stödperiod,
  • antal anställda, samt
  • bifoga underlaget.

Beräkningshjälp ytterligare stöd för företag med fler än 25 anställda.Excel