Tillväxtverket

Avstämning två

Sex månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en andra avstämning. Du som har ansökt om förlängning kan söka om ytterligare stöd. Har du inte sökt om stöd för de två senaste månaderna men vill söka retroaktivt kan du också göra det.

  • Avstämningen äger rum efter sjätte stödmånaden; har du exempelvis fått stöd från april ska du göra din andra avstämning i oktober. Se exakta datum i tabell längre ner på sidan. Du har fyra veckor på dig att göra avstämningen.
  • I avstämningen ska du sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbete för stödperioden. Det innebär bland annat att du kan justera arbetad tid för de anställda som stödet omfattar. Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att du blir återbetalningsskyldig av för mycket utbetalat stöd.
  • Om du ansökt och beviljats om förlängning eller om du inte sökt för de två senaste månaderna kan du ansöka om mer stöd i samband med avstämningen. Du ska alltså inte göra en ny, separat ansökan.
  • Om du inte ansöker om mer stöd kommer denna avstämning bli slutavstämning. Mer om slutavstämning här.
  • Om du använt webbformuläret i första avstämningen för att fylla i uppgifter kommer du använda webbformuläret i andra avstämningen också. Samma gäller om du använt Excel i första avstämningen.
  • Du kommer att få ett påminnelsemejl från oss med en länk till tjänsten Min ansökan där du ska göra din andra avstämning och söka eventuellt ytterligare stöd.

Tider för avstämning två

När du ska göra din avstämning beror på när du började med korttidsarbetet. Här ser du vilka perioder avstämning två sker.

Då ska din avstämning två göras

Din första stödmånadTidpunkt avstämning 2Period som ska stämmas av
Mars16 sept. - 14 okt.Juni, juli och aug.
April14 okt. - 10 nov.Juli, aug. och sept.
Maj14 nov. - 11 dec.Aug., sept. och okt.
Juni
Sept., okt. och nov.
Juli
Okt., nov. och dec.

Hur går avstämning två till?

I avstämning två kommer du fylla i samma typ av uppgifter som vid avstämning ett. Här finns mer uppgifter om vad som efterfrågas i avstämningen.

Kom ihåg att du som använder Excel för att göra din andra avstämning ska ha med alla 6 månader i din avstämningsfil. Om du däremot använder webbformuläret i Min ansökan är din tidigare avstämda period redan inlagd.

Se film som förklarar avstämning två.

Viktigt skicka in avstämning i tid

Om avstämningen inte skickas in i tid är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

Vad händer sedan?

Här kan du läsa mer om vad som händer efter att avstämningen är gjord.