Tillväxtverket

Anstånd med avstämning

Om du har särskilda skäl kan du i vissa fall få anstånd med att lämna in avstämningen senare.

Enligt lagen om korttidsarbete är arbetsgivaren som har fått preliminärt stöd skyldig att göra en avstämning vid utgången av tredje kalendermånaden från den tidpunkt då en stödperiod löpt ut. Men om du har särskilda skäl kan du få anstånd med att lämna in avstämningen senare. 

Särskilda skäl kan vara:

  • Att företrädare eller ansvarig anställd hos arbetsgivaren har drabbats av sjukdom eller råkat ut för en olyckshändelse,
  • Att ett avgörande tekniskt fel har inträffat hos arbetsgivaren eller en leverantör som påverkar möjligheten att lämna in avstämning, eller
  • Att arbetsgivaren har ett löne- och redovisningssystem som gör att uppgifterna som behövs för avstämningen inte kan tas fram i tid.

Anståndsansökan kan försena utbetalning

Om du ansöker om anstånd kan din utbetalning försenas. Vi behöver få in din avstämning innan vi beviljar ytterligare preliminärt stöd.

Söka anstånd

Om du vill söka anstånd gör du detta på https://kompletterakorttid.tillvaxtverket.se/ansokanstand

Vi tar inte emot anståndsansökan på telefon.