Tillväxtverket

Ansök om stöd för korttidsarbete

Här kan du ansöka om stöd för korttidsarbete. Det är bra om du förbereder så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan. Då blir hanteringen smidigare och vi kan betala ut stödet snabbare.

Så förbereder du din ansökan

1. Gör vårt webbtest

Testet ger dig en snabb uppfattning om du har rätt till stöd för korttidsarbete.

Gör vårt webbtest

2. Räkna ut din första utbetalning

I beräkningshjälpen räknar du ut hur mycket du kan få i stöd. Beräkningshjälpen använder du sedan i själva ansökan.

Till beräkningshjälpen

3. Ha avtal med arbetstagarna om korttidsarbete

Så gör du för att ta fram avtal med arbetstagarna

4. Säkerställ att den som representerar företaget kan signera ansökan

Vi kan tyvärr inte hantera underskrift med BankID från flera personer. Därför ska du som signerar ansökan ha rätt att representera företaget.

Nu är sista chansen att söka korttidsstöd för mars – ansök senast 31 maj

Vill du som arbetsgivare söka stöd till korttidsarbete för mars månad? I så fall behöver du göra det direkt. Möjligheten att söka stödet för mars månad stängs efter den 31 maj. Ansökan görs via e-tjänsten Min ansökan.

Du kan fortsatt söka stöd för april månad fram till och med 30 juni.

Du kan fortsatt söka stöd för maj månad fram till och med 31 juli.

Du som arbetsgivare måste ansöka om stöd inom två månader från sista datumet i den första månad som du vill söka stöd för.

Avstämning öppnar 16 juni

Tillväxtverket senarelägger avstämningsperioden för de företag som har fått stöd för korttidsarbete med start i mars och ska göra sin avstämning i juni. Istället för att ske mellan 1-15 juni sker den nu mellan 16-30 juni.

Anledningen är att vi behöver mer tid för att få klart systemet för avstämning som möjliggör kontroller som säkrar att skattemedel används på rätt sätt och som samtidigt underlättar för företagen att göra rätt.

Ansökan

 • Det kan ta ett par arbetsdagar innan du får ett bekräftelsemejl om att vi mottagit din ansökan.
 • Du kan inte komplettera din inskickade ansökan. Var därför noga med att fylla i rätt uppgifter. Har vi några frågor när vi jobbar med ansökan kommer vi att kontakta dig.
 • Den 14 april presenterade regeringen ett lagförslag om att höja maxersättningen upp till 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli. Innan lagändringen träder i kraft ska du dock ansöka enligt de ursprungliga nivåerna 20, 40 eller 60 procent. Läs mer i vårt pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Läs mer om förutsättningarna för stödet i våra frågor och svar om korttidsstöd.
 • Om du behöver ansöka om ytterligare stöd efter din första stödperiod kan du göra det i samband med avstämningen, du ska alltså inte göra en ny ansökan.

Mer information

Detta är korttidsarbete

Här har vi sammanfattat de viktigaste punkterna. Se även frågor och svar om korttidsarbete för mer information.

 • Korttidsarbete är ett stöd där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 procent av lönen.
 • Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.
 • Stödet gäller för juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.
 • Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.
 • Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.
 • Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas.
 • Arbetsgivare måste först ha gjort vad den kan för att minska kostnaden för arbetskraft, till exempel genom att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk.
 • Arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid med 20, 40 eller 60 procent. För maj, juni och juli kan arbetstiden minskas med 80%.
 • Lönetaket för stödet är 44 000 kr i månaden.
 • En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.
 • Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet går till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom och föräldraledighet är frånvaro och inkluderas inte i stödet.
 • Bidraget avser stöd för kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden. Arbetsgivare blir återbetalningsskyldiga om arbetstagare arbetar mer än den tid som stödet avser.
 • Ansökan är öppen under hela 2020.
 • Pengarna kan inte ta slut. Stödet är ett rättighetsstöd. Alla företag som har rätt till stödet kommer att få stödet.

Instruktionsfilmer

Uppgifter att ta fram till din ansökan

Här beskrivs kortfattat de uppgifter du behöver till din ansökan:

Dina uppgifter:
Här fyller du i uppgifter om det företag du söker stöd för. Här ska du ange:

 • Organisationsnummer (ange organisationsnummer med 10 siffror).
 • Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan).
 • Bankuppgifter för utbetalning om du blir beviljad stöd.
 • Kontaktuppgifter.
 • Belopp, period och antal anställda du söker stöd för. Här finns ett räkneverktyg som hjälper dig att ta fram rätt belopp.
 • Om du har färre än 50 anställda behöver du bifoga uträkningen du fått fram via räkneverktyget. Har du fler än 50 anställda kan du bifoga eget räkneunderlag.

Bakgrundsfrågor
Du kommer att få svara på ett antal grundläggande frågor kring din verksamhet och den situation företaget befinner sig i. Frågorna är ja- och nej-frågor.

Signera och skicka in
Du signerar din ansökan med bank-id. När du signerar din ansökan ska du också intyga att du har rätt att företräda sökanden, att uppgifterna i ansökan är fullständiga och uppriktiga, att du känner till att falska uppgifter medför återbetalningsskyldighet och är straffbart. Du får också information om att Tillväxtverket kontrollerar uppgifterna i ansökan mot register hos Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.

Vad händer sen?

Under tiden vi behandlar din ansökan

Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd. Läs mer om avstämning här.

Frågor och svar

Kontakt

Innan du kontaktar vår support föreslår vi att du läser våra Frågor och svar för att se om din fråga redan är besvarad.

Frågor som rör ansökan om korttidsarbete -telefonsupport 08-681 92 98

Öppettider telefonsupport: vardagar 08.00 - 16.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00)

Avvikande öppettider v. 21: Kristi himmelsfärdsdag stängt, fredag 22 maj öppet 08.00 - 12.00

Tekniska frågor som rör Min ansökan - mejla teknisk support

Vår tekniska support är bemannad vardagar klockan 08.00 - 16.30.

Vi har hög belastning så det kan ta några dagar för oss att återkoppla till dig, men vi arbetar på så snabbt vi kan.

Ange i mejlet:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Referensnummer (om det är inskickat)
 • Beskriv problemet