Tillväxtverket

Förtydligande gällande ny avstämning

Vi får många frågor till vår support gällande anmälan till ny avstämning. Här har vi försökt förtydliga vad som gäller.

Möjligheten till ny avstämning gäller bara för de företag som har fått ett återkrav på grund att de inte lämnat in avstämning i tid eller inte alls.

Ny anmälan om avstämning görs i två steg.

Steg 1 är att anmäla att du vill göra en ny avstämning. Det gör du via kompletteringsformuläret i Min ansökan. Sista dagen att göra steg 1 är 2 maj.

Steg 2 är att lämna in underlag för avstämningen.

Steg 2 kan du göra först efter att vi har kontrollerat om du har rätt att stämma av på nytt. Du kommer att få ett mejl där vi meddelar dig det. Detta kan bli efter 2 maj. Du kommer då ha två veckor på dig att lämna in underlaget via Min ansökan.

Läs mer information om hur anmälan till ny avstämning går till.

Läs mer om hur steg två i ny avstämning går till

Om du överklagat återkrav men inte fått besked

Om du har överklagat ett beslut om återkrav till förvaltningsrätten behöver ärendet avslutas hos domstolen innan ny avstämning är möjligt.

Ett ärende hos förvaltningsrätten kan avslutas antingen genom dom eller genom att sökande återkallar den delen av ditt överklagande som handlar om återkrav på grund av sen avstämning. Återkallande av överklagande sker hos förvaltningsrätten.

Läs mer om vad som gäller om du har fått en dom i ditt överklagade ärende här

Det är först efter att du har anmält att du vill göra en ny avstämning och fått det beviljat, som du kan inkomma med den nya avstämningen.

I våra frågor och svar har vi försökt förtydliga processen för ny avstämning.