Tillväxtverket

Nu är det dags att göra steg två i ny avstämning

Du som tidigare har skickat in en anmälan om ny avstämning och fått den godkänd ska nu skicka in underlag för avstämning.

Du har fått eller kommer att få ett meddelande från oss på Mina sidor i Min Ansökan när det är dags för just dig att skicka in underlaget. Vi skickar även ett mejl till dig med samma innehåll. Du har två veckor på dig från dagen vi har skickat meddelandet och mejlet att lämna in underlaget via Min ansökan. Du kommer åt ditt ärende genom att logga in i Min ansökan.

Fyll i beräkningshjälpen

För att lämna in underlaget använder du vår Excelfil beräkningshjälpen. Den skickar du sedan in via Min ansökan. Alla företag som vill göra en ny avstämning måste lämna in beräkningshjälpen.

Här kan du läsa mer och se en film om vilket underlag du ska skicka in och hur du ska gå till väga.

När kan jag få besked om min nya avstämning?

Vi kommer att börja handlägga nya avstämningar i september 2022. Tyvärr kan vi inte svara på hur långa handläggningstiderna kommer att vara för nya avstämningar.

Mer information om ny avstämning

Från och med 1 januari 2022 har företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller.

Grundläggande krav:

  • Företaget ska ha beviljats stöd under perioden 16 mars 2020 till 30 juni 2021.
  • Anmälan om att du vill göra en ny avstämning ska skickas in mellan 1 januari och 2 maj 2022.
  • Beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning ska ha fått laga kraft, laga kraft innebär att beslutet inte längre går att överklaga. Inga andra återkrav ger rätt att skicka in en ny anmälan om avstämning.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid anmälan om avstämning.