Tillväxtverket

Sista chansen till ny avstämning

Har du fått ett beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning? Då har du nu möjlighet att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Du skulle därmed helt eller delvis kunna få tillbaka det återkrävda och avstämda beloppet.

Sista datum för att utnyttja möjligheten att göra en ny avstämning är 2 maj 2022.

Grundläggande krav

  • Du ska ha beviljats stöd under perioden 16 mars 2020 till 30 juni 2021.
  • Anmälan om att du vill göra en ny avstämning ska skickas in senast 2 maj 2022.
  • Beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning ska ha fått laga kraft. Laga kraft innebär att beslutet inte längre går att överklaga. Inga andra återkrav ger rätt att skicka in en ny anmälan om avstämning.

Om du överklagat ett beslut om återkrav men inte fått besked

Om du har överklagat ett beslut om återkrav till förvaltningsrätten behöver ärendet avslutas hos domstolen innan du kan lämna in en ny anmälan om avstämning. Ett ärende hos förvaltningsrätten kan avslutas antingen genom dom eller genom att du som sökande återkallar den delen av ditt överklagande som handlar om återkrav på grund av sen avstämning.

Kontakta förvaltningsrätten om du vill återkalla överklagandet eller vill ha information om när dom förväntas i ditt ärende.

Så här gör du anmälan om ny avstämning

Anmälan sker i två steg. Först anmäler du att du vill göra en ny avstämning via kompletteringsformuläret i Min ansökan. Där ska du ange ärende-id, datum för beslut om återkrav och datum för perioden som ska stämmas av. Vi kontrollerar om du har rätt att göra en ny avstämning och vilken period som ska stämmas av på nytt. Om du har rätt att göra en ny avstämning kommer vi, i steg två, be dig att skicka in underlag för perioden som din nya avstämning gäller. Du gör det genom att fylla i vår Excelfil beräkningshjälpen och bifoga den i Min ansökan.

Läs mer om hur du gör en ny anmälan om avstämning och ta del av beräkningshjälpen.