Tillväxtverket

Riksdagen har beslutat att Skatte­verket blir ansvarig myndighet för det ordinarie stödet till korttids­arbete

Riksdagen fattade den 23 februari beslut om att Skatteverket från och med den 1 april 2022 tar över hanteringen av framtida ansökningar av stöd till korttidsarbete. Beslutet innebär att riksdagen godkänner den proposition som regeringen la fram i december.

Skatteverket ska i och med detta från och med den 1 april bland annat pröva frågor om godkännande, preliminärt stöd och ytterligare stöd samt ersättning för kostnader för kompetensinsatser enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Läs hela nyheten i vårt nyhetsrum