Tillväxtverket

Det här gäller för ordinarie stöd till korttidsarbete

Sedan 1 oktober 2021 kan vissa* företag söka ordinarie stöd till korttidsarbete. Förutsättningarna för det ordinarie stödet skiljer sig från tidigare korttidsstöd som gällt under coronapandemin. Här förklarar vi vad som gäller för det ordinarie stödet.

Förutsättningar för ordinarie stöd fram till 31 mars 2022

Det är bara företag som inte tidigare fått stöd eller som bara har haft stöd under 2021 som kan söka det ordinarie stödet. Företag som fått korttidsstöd under 2020 omfattas av karensregeln**. Det finns också andra förutsättningar och regler som gäller i det ordinarie stödet som skiljer sig från de tillfälliga stöden till korttidsarbete som gällt under pandemin 2020 och 2021.

*Några krav för att vara berättigad stöd enligt den permanenta lagen (2013:948):

  • De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga, allvarliga och orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll.
  • De ekonomiska svårigheterna ska rimligen inte ha kunnat förutses.
  • Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.
  • **Företag som har fått stöd för korttidsarbete under 2020 har en karenstid på 24 månader från sista stödmånaden i stödperioden.

Några av villkoren som gäller för stödet:

  • Permitteringsgraderna är 20, 40 och 60 procent.
  • Staten står för en tredjedel av lönekostnaderna.
  • Arbetstagare omfattas inte av stödet under uppsägningstid.
  • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte berättigad till stöd.

Företag som inte omfattas av det ordinarie stödets karensregel kan ansöka om stöd för korttidsarbete enligt den permanenta lagen via Tillväxtverkets webbplats.

Förutsättningar för stödet från 1 april

Ordinarie stöd till korttidsarbete hanteras av Tillväxtverket till och med 31 mars 2022. Den 1 april tar Skatteverket över hanteringen. Alla ärenden som kommit in till Tillväxtverket till och med 31 mars hanteras av Tillväxtverket fram till dess att de avslutats.

Följande gäller från 1 april i ansökan hos Skatteverket:

  • Företag som sökt stöd till korttidsarbete under 2020 kan söka stöd. Karensregeln som nu finns i stödet tas alltså bort.
  • Det går att söka stöd retroaktivt från och med 1 december 2021.

Det går att läsa mer om stödet från 1 april på Skatteverkets webb