Tillväxtverket

Förslag om slopad karens i ordinarie stöd till korttidsarbete - ansökningar hanteras av Skatteverket

Regeringen meddelade i ett pressmeddelande den 21 december att finansdepartementet inom kort kommer att skicka en promemoria på remiss med förslag om att karenstiden i lagen om stöd till korttidsarbete tillfälligt tas bort. Karensen gäller idag i 24 månader efter sista stödmånad för alla företag som har fått stöd till korttidsarbete i det tillfälliga krisstödet under 2020.

Om förslaget antas av riksdagen kommer även företag som haft det tillfälliga krisstödet att ha möjlighet att söka det ordinarie stödet. Stödet kommer att vara möjligt att söka retroaktivt för perioden 1 december och framåt från och med 1 april 2022. Alla ansökningar kommer att hanteras av Skatteverket som tar över hanteringen av det ordinarie stödet för korttidsarbete från och med 1 april.

För frågor gällande lagändringen hänvisar vi till regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skatteverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..