Tillväxtverket

Möjlighet till ny anmälan om avstämning öppnar efter årsskiftet

Från och med 1 januari 2022 får företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning. Avstämningen kommer då att hanteras som att den skickats in i tid, vilket kan leda till att företag beviljas stöd för tidigare återkrävd period.

Möjligheten att lämna in en ny avstämning gäller endast företag som fått ett beslut om återkrav med anledning av utebliven eller sen avstämning. Inga andra återkrav ger rätt att skicka in en ny anmälan om avstämning.

Lagen gör det möjligt för företag att på nytt lämna in en anmälan om avstämning och gäller för arbetsgivare som fått beslut om återkrav av preliminärt stöd som avser stödmånaderna 16 mars 2020 till 30 juni 2021.

Det är en tillfällig lag och företag har endast möjlighet att skicka in en ny anmälan om avstämning till och med 30 april 2022. Eftersom 30 april infaller en lördag kan anmälan om ny avstämning dock göras till och med 2 maj 2022.

Så här gör du ny anmälan om avstämning

Anmälan sker i två steg. Först gör du din avstämning genom att du, via kompletteringsformuläret i Min ansökan, skickar in efterfrågade uppgifter. Godkänns din avstämning kommer vi, i steg två, be dig att skicka in kompletterande underlag för perioden som din nya avstämning gäller. Läs mer om hur du gör ny anmälan om avstämning

Om du fått återkrav på grund av sen avstämning

Om du har fått ett återkrav på grund av sen avstämning och avser lämna in en ny avstämning när möjligheten öppnar måste du ändå betala in återkravet om du har fått inbetalningsuppgifter. Läs mer om vår hantering av återkrav på grund av sen avstämning.

Om du överklagat beslut om sen avstämning

För att kunna lämna in en ny anmälan om avstämning måste du ha ett lagakraftvunnet beslut om återkrav. Om du har överklagat ett beslut om återkrav och det ligger hos förvaltningsrätten kan du göra på ett av följande sätt:

  • Vänta på att förvaltningsrätten avgör ditt mål. När detta sker kommer de återförvisa ärendet till Tillväxtverket som kommer göra en ny prövning. I de flesta fall kommer det innebära att du får ett föreläggande om att skicka in avstämning.
  • Återkalla ditt överklagande. Förvaltningsrätten kommer då skriva av ditt mål, ditt ärende vinner laga kraft och du har möjlighet att skicka in en ny avstämning enligt den nya lagen under 2022, senast 30 april (2 maj). Du bör dock inte återkalla om ditt beslut även innehåller andra frågor än frågan om återkrav för sen avstämning.