Tillväxtverket

Kammarrätten förtydligar ytterligare vad som gäller vid värdeöver­föring

Torsdag 9 december kom flera domar från Kammarrätten som ytterligare förtydligar vad som gäller vid värdeöverföringar i samband med att ett företag erhåller korttidsstöd.

Domstolen konstaterar bland annat i ett pressmeddelande att ”Enligt kammarrätten utgör redan ett beslut om vinstutdelning eller liknande utbetalning, även om det inte verkställs, en tydlig indikation på att bolaget inte anser sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter. Kammarrätten anser därför att Tillväxtverket har uppfyllt sin initiala bevisbörda angående återbetalningsskyldighet redan när verket har visat att ett beslut om utdelning har fattats. Bolaget, som har lättast för att redogöra för sin ekonomiska situation och övervägandena bakom beslutet om vinstutdelning, måste då kunna lämna en godtagbar förklaring för att stödet inte ska återkrävas”.

Läs mer om domsluten på Kammarrättens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.