Tillväxtverket

Då börjar stöd för perioden juli–september betalas ut

Sista dag att skicka in ansökan om stöd för perioden juli–september är 30 november. Tillväxtverket kommer under vecka 48 påbörja utbetalningar av stöd för perioden.

Inför ansökan har Tillväxtverket utvecklat systemstödet för ansökan och handläggning ytterligare. Detta för att minska behovet av kompletteringar i efterhand och skapa förutsättningar för snabbare handläggning.