Tillväxtverket

30 november är sista dag att ansöka om stöd för perioden juli–september

Det går bara att söka stöd för perioden juli–september till och med 30 november. Detta gäller oavsett om du söker för första gången eller har fått korttidsstöd tidigare.

Under juli och augusti kunde företag som tidigare fått stöd under 2021 begära förlängt godkännande. Ett förlängt godkännande är inte en ansökan om stöd, därför måste företag som begärt förlängt godkännande även skicka in en ansökan om de vill få stöd. Har du ändrat dig och inte vill söka stöd för juli–september behöver du inte göra någonting.

Om du sökt stöd tidigare under 2021 och inte fått beslut om ansökan eller avstämning kan du ändå ansöka om stöd för perioden juli–september.

Om något blir fel i ansökan eller om du behöver komplettera är det viktigt att du inte skickar in en ny ansökan, utan att du gör kompletteringen i din redan inskickade ansökan. Om du gör en ny ansökan kommer handläggningen av ditt ärende ta betydligt längre tid.

Mer om ansökan för stödperioden juli–september.