Tillväxtverket

Bra att veta inför ansökan för stödperioden juli–september

3 november öppnar ansökan för stöd till korttidsarbete för perioden juli–september. Vi listar här några bra saker att veta inför ansökan.

Bra att veta inför ansökan:

Ansökan är endast öppen 3–30 november

Det går bara att ansöka för perioden juli–september till och med 30 november. Alla som vill ansöka om stödet ska göra det mellan 3–30 november, det gäller även för de som inte fått beslut om tidigare ansökan eller avstämning.

Skicka in ansökan även om du har förlängt godkännande

Alla som vill ha stöd för perioden måste skicka in en ansökan. Under juli och augusti kunde företag som tidigare fått stöd i 2021 begära förlängt godkännande. Ett förlängt godkännande är inte en ansökan om stöd, alltså behöver företag som begärt förlängt godkännande även skicka in en ansökan om de vill få stöd.

Företag med fler än 25 anställda kan använda Beräkningshjälp

För att underlätta för företag med fler än 25 korttidsarbetande anställda har vi tagit fram beräkningshjälp i Excel som du kan fylla i uppgifter om anställda och bifoga till ansökan. Det går dock bra att använda webbformuläret om du föredrar det.

Mer om Beräkningshjälpen för juli–september.

Kompetensinsatser

Ansökan om ersättning för kompetensinsatser som genomförts av arbetstagarna under den arbetsbefriade tiden görs i samband med ansökan för perioden juli–september.

Avvikande information i din ansökan

Tillväxtverket kontrollerar en del uppgifter i ansökan direkt mot uppgifter från Skatteverket. Om det kommer upp ett meddelande när du ansöker om att delar av den information du gett i ansökan inte stämmer överens med den information vi hämtar från Skatteverket kan det bero på flera orsaker. I meddelandet anges vilka anställda det gäller och vilket underlag du kan bifoga till ärendet.

Läs mer om vad avvikelsen kan bero på och vilket underlag som du kan behöva komplettera med.

Om du behöver komplettera ditt ärende

Om något råkar bli fel eller om du behöver komplettera din ansökan är det viktigt att du inte skickar in en ny ansökan, utan att du gör kompletteringen i din redan inskickade ansökan.

Läs mer om hur du kan komplettera ditt ärende.

Mer information om ansökan för juli–september

Du hittar mer information om hur ansökan går till och vilka uppgifter du ska lämna in på sidan Ansök om korttidsarbete juli–september 2021.