Tillväxtverket

Ny chans för dig som missat eller lämnat in din avstämning för sent

Regeringen har, på Tillväxtverkets och branschorganisationernas inrådan lagt en proposition med ett förslag som ger företag som missat, eller skickat in en avstämning för sent en möjlighet att skicka in en ny avstämning. Om lagen antas kommer detta att gälla.

Riksdagen antog den 20 oktober 2021 beskrivna förslag till lagändringar och ny lag. Lagändringarna träder i kraft den 1 november 2021 och den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022 .

Föreläggande vid sen avstämning

Företag som inte har skickat in avstämningen i rätt tid kommer att, från och med 1 november få ett föreläggande om att skicka in avstämningen. Då har företaget 30 dagar på sig att skicka in avstämningen. Om det inte görs inom dessa 30 dagar kan företaget komma att bli skyldigt att betala tillbaka allt preliminärt stöd.

Du som har skickat in din avstämning för sent men ännu inte fått beslut om återkrav på grund av sen avstämning, omfattas av lagändringen och vi handlägger din avstämning som inskickad i tid.

Du som har fått beslut om återkrav som vunnit laga kraft har möjlighet att skicka in en ny anmälan om avstämning från januari 2022.

Så här gör du avstämning om du fått ett föreläggande

Om du har fått ett föreläggande om att skicka in en avstämning går du in i ditt ärende via Min ansökan och fyller i din avstämning, signerar och skickar in.

Detta gäller för dig som fått återkrav på grund av sen eller inte inskickad avstämning

Företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning har, om lagen antas, rätt att från januari 2022 göra en ny avstämning för perioden som återkravet gäller. Detta gäller för företag som beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021.

Mer information om tidpunkt för ny avstämning och om hur du går till väga, kommer att publiceras på vår webbplats innan årsskiftet. Du som fått återkrav med anledning av sent inkommen avstämning ska enligt lagförslaget göra en ny anmälan om avstämning senast 30 april 2022.

Beslut om återkrav på grund av sen avstämning ska ha vunnit laga kraft för att det ska vara möjligt att i januari 2022 skicka in en ny anmälan om avstämning.

Även företag som fått ett återkrav och betalat det har möjlighet att vid årsskiftet skicka in en ny avstämning och får därmed möjlighet att få tillbaka de inbetalade pengarna.