Tillväxtverket

Ordinarie stöd för korttidsarbete

Från och med 1 oktober gäller den permanenta lagstiftningen (2013:948) för stöd till korttidsarbete. Stödet kommer framöver att kallas för det ordinarie stödet för att särskilja det från det krisstöd som funnits under pandemin.

Det ordinarie stödet skiljer sig på flera punkter från det krisstöd som gått att söka under pandemin. Det gäller både ersättningsnivåer och villkor.

Här är några villkor för att söka stödet:

  • Företag som inte tidigare sökt stöd för korttidsarbete eller som bara haft stöd under 2021-års lagstiftning kan söka det permanenta stödet.
  • Företag som tagit emot korttidsstöd under 2020 kan söka det ordinarie stödet först 24 månader efter sista stödmånad i 2020-stödet.
  • Stödet går att söka för företag som är långsiktigt konkurrenskraftiga och har drabbats av tillfälliga och övergående, allvarliga ekonomiska svårigheter.
  • Företaget ska kunna visa på ett tydligt trendbrott i ekonomin som tidsmässigt sammanfaller med den oförutsedda omvärldshändelsen.

Det kommer att vara svårt att beviljas ordinarie stöd med hänvisning till pandemin eftersom den har varit känd under en längre tid.

Stödet hanteras av Tillväxtverket från 1 oktober till och med 31 mars 2022. Alla ansökningar som kommit in till Tillväxtverket till och med 31 mars 2022 kommer att hanteras i sin helhet av Tillväxtverket fram till dess att de avslutas. Den 1 april 2022 tar Skatteverket över hanteringen av stödet. Ansökningar som görs efter 1 april 2022 ska alltså göras hos Skatteverket.

Observera att det tillfälliga krisstödet fortfarande går att söka för perioden juli, augusti och september. Om du är företagare och har permitterat personal under juli–september kan du söka stöd för dessa månader när ansökan öppnar 3 november.