Tillväxtverket

Ansökan för juli-september öppnar 3 november

Mellan 3 och 30 november är det möjligt att ansöka om korttidsstöd för perioden juli–september.

Ansökan för stödperioden juli–september är öppen mellan 3 och 30 november. Det går alltså bara att söka stöd för denna period mellan de datumen, detta oavsett om du söker för första gången eller har fått korttidsstöd tidigare.

Bra att veta om korttidsstöd juli–september:

  • Ansökan görs retroaktivt. Du kommer fylla i ansökan och avstämningsuppgifter vid ett och samma tillfälle, vid ansökan. Det betyder också att du inte kommer göra någon ytterligare avstämning för perioden.
  • Jämförelsemånaden för alla stödsökande är april 2021.

Läs mer om ansökan för perioden juli–september här

Revisorsyttrande

Tidigare under stödet 2021 har arbetsgivare med en lönesumma på minst 400 000 kronor under jämförelsemånaden behövt bifoga ett revisorsyttrande till sin ansökan. För ansökan i november gäller följande:

  • Om du haft stöd för 2021 tidigare och redan har beviljats förlängt godkännande för juli–september i samband med att du fick beslut i din första avstämning så ska du inte ta fram ett nytt revisorsyttrande.
  • Om du haft stöd för 2021 tidigare och ännu inte har beviljats förlängt godkännande så ska du inte heller skicka med ett nytt revisorsyttrande i samband med ansökan för juli-sept. Vi kommer att kontakta dig vid behov och du kommer att få tid att inkomma med yttrande.
  • Om du inte ansökt om stöd tidigare under 2021 och har en lönesumma på minst 400.000 kronor under jämförelsemånaden behöver du bifoga ett yttrande från revisor till din ansökan.

Mer information om revisorsyttrande och mall hittar du här

Du som sökt stöd tidigare i 2021 men inte begärt förlängt godkännande

De som tidigare beviljades stöd under 2021 fick möjlighet att skicka in ansökan om att förlänga sitt godkännande för perioden juli–september. Om du fått stöd tidigare under 2021 men inte ansökte om förlängt godkännande kan du ändå ansöka om stöd för perioden juli–september när ansökan öppnar. Men eftersom du inte har förlängt ditt godkännande behöver du genomgå ny prövning angående dina ekonomiska svårigheter. Det är samma prövning som när du ansökte om stödet första gången i 2021.

Om du inte har fått beslut om tidigare ansökan och avstämning 2021

Även om du inte fått beslut i tidigare ansökan eller avstämning under 2021 kan du söka stödet för perioden juli–september under november. Observera att ansökan endast är öppen mellan 3 och 30 november och inte kan göras senare.