Tillväxtverket

I oktober kan du begära omprövning av jämförelse­månad

De företag som fått ett slutligt, lagakraftvunnet beslut kan från och med oktober begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. När ett företag skickar in en begäran om omprövning prövar Tillväxtverket om kraven för att ändra jämförelsemånad är uppfyllda.

Möjligheten att begära omprövning öppnar 14 oktober och handläggning beräknas starta vid årsskiftet 2021/2022.

Tänk på att Tillväxtverket inte kan ge råd om det lönar sig att byta jämförelsemånad eller inte, samt att ett byte av jämförelsemånad inte behöver innebära ett högre stöd. Dessutom måste du kunna styrka giltig frånvaro för arbetstagare som varit frånvarande i den nya jämförelsemånaden.

Läs mer om hur du går tillväga för att begära omprövning av jämförelsemånad.